Zvolte si oblast:

Rovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuFond pro nestátní neziskové organizace
Název projektuRovné příležitosti žen a mužů: osvětové aktivity zacílené do regionů ČR
Číslo projektu3620005
Příjemce

Český svaz žen o.s.

http://www.csz.cz

Partner

Projekt nemá partnera.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na šířená informací o vybraných aktuálních tématech RPMŽ v regionech ČR prostřednictvím sítě základních organizací / členek Českého svazu žen se zvláštním zřetelem k tématu násilí na ženách a šíření informací o tzv. Istanbulské úmluvě (kampaň). Dále na posilování odborných znalostí a nutných dovedností našich dobrovolných členek v regionech tak, aby byly schopné se v daných tématech lépe orientovat, angažovat a efektivně spolupracovat s dalšími relevantními subjekty a partnerskými sítěmi.

Schválený grant

1 374 848 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.8.2014, Datum ukončení: 30.4.2016