Zvolte si oblast:

LIV

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajJihomoravský kraj
Název programuCZ12 - Dejme (že)nám šanci
Název projektuLIV
Číslo projektu114
Příjemce

Labyrint Brno, o.s.

www.labyrintbrno.cz

Místní partner projektu

Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště v Brně

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí

 

Popis projektu

V České republice v současné době neexistují speciální vzdělávací materiály ani metodiky pro práci se sluchově postiženou mládeží v oblasti prevence domácího násilí. Přitom neslyšící osoby jsou domácím násilím ohroženy stejně jako lidé slyšící, a navíc se v této vážné situaci potýkají s dalšími překážkami vyplývajícími z jejich postižení, zejména s jazykovou bariérou v mluvené i psané komunikaci a s nedostatečnou orientací v realitě a informacích. Cílem projektu je prevence domácího násilí v komunitě sluchově postižené mládeže s využitím postupů a materiálů, které respektují specifické komunikační potřeby neslyšících (komunikace znakovým jazykem, dramatické metody, terapie a výchova filmem). Obsahem projektu je intenzivní mimoškolní práce se skupinou sluchově postižených dívek ve dvou městech ČR a na ni navazující vytvoření vzdělávacích materiálů: metodické příručky a krátkého filmu, na jehož tvorbě se budou podílet samy sluchově postižené dívky.

Schválený grant

703 188 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1. listopadu 2014, Datum ukončení: 31. ledna 2016