Zvolte si oblast:

Zlepšení kvality didaktiky biologie a její role ve vzdělávání učitelů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajJihočeský kraj
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuZlepšení kvality didaktiky biologie a její role ve vzdělávání učitelů
Internetové stránky projektu

https://www.pf.jcu.cz/international_relations/nf_improving_of_the_quality_of_biology_didactics.php

Číslo projektuNF-CZ07-MOP-3-170-2015
Příjemce

Jihočeská univerzita

Partner

Norwegian University of Science and Technology

Popis projektu

Tento projekt byl zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání učitelů prostřednictvím výměny zkušeností v oblasti didaktiky biologie a porovnání vzdělávacích přístupů v České republice a Norsku. Projekt byl realizován s využitím mobility, tj. prostřednictvím krátkodobých (jednotýdenních) vzdělávacích pobytů čtyř českých vzdělavatelů učitelů v Norsku (NTNU) a krátkodobého pobytu jednoho vysokoškolského učitele z Norska v České republice (Jihočeská univerzita).Spolupráce byla založena na předchozí práci v rámci evropského projektu S-TEAM zaměřeného na implementaci principů dotazování ve vzdělávání.
Tento projekt přispěl k řešení hlavních problémů ve výuce biologie, které se promítají do didaktiky biologie, např. nedostatek zájmu o vědu (biologie), spousta informací v jednotlivých oborech biologie, využití principů dotazování atd.

Schválený grant

291 230 CZK / 10 990 EUR

Doba realizace projektu25.02.2016 až 31.07. 2016