Zvolte si oblast:

Rekonstrukce státu: spolupráce občanské společnosti při prosazování protikorupčních zákonů

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuFond pro nestátní neziskové organizace
Název projektuRekonstrukce státu: spolupráce občanské společnosti při prosazování protikorupčních zákonů
Číslo projektu3630086
Příjemce

Frank Bold Society

http://www.frankbold.org

Partner

Projekt nemá partnera.

Popis projektu

Projekt Rekonstrukce státu usiluje o systémové řešení problému politické korupce a zneužívání veřejných prostředků v České republice. Jde o společný advokační projekt dvacítky protikorupčních organizací, jehož hlavním cílem je prosazení devíti konkrétních protikorupčních zákonů. Hlavními nástroji pro dosažení tohoto cíle jsou expertní činnost (vytvoření návrhů a stanovisek k návrhům zákonů), advokační činnost (včetně zapojení aktivních občanů, lokálních i celostátních NNO), budování sítě partnerů a práce s médii za účelem vytvoření veřejného tlaku na přijetí prosazovaných zákonů.

Schválený grant

1 989 249 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.8.2014, Datum ukončení: 30.4.2016