Zvolte si oblast:

Podpora a udržení rozvoje komunit Nová úroveň inovačního komunitního podnikání v České republice

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název projektuPodpora a udržení rozvoje komunit Nová úroveň inovačního komunitního podnikání v České republice
Internetové stránky projektu

https://www.czp.cuni.cz/czp/index.php/en/running-projects/984-ponave-2-norwegian-funds-2016

Číslo projektuNF-CZ07-ICP-4-293-2015
Příjemce

Centrum pro otázky životního prostřední, Univerzita Karlova v Praze

Partner

The Norwegian University College for Agriculture and Rural Development

Popis projektu

Podobně jako rozvoj venkova, i spolupráce mezi těmito dvěma institucemi je proces, v němž společně zlepšily svou schopnost podporovat změnu profesní dráhy a inovativní podnikatelské dovednosti ve svých venkovských oblastech. Předchozí spolupráce vedla k získání zpětné vazby od studentů, která naznačuje, že existuje poptávka po další podpoře ve formě sítě. Stávající sítě venkovských podnikatelů se zaměřovaly pouze na konkrétní regiony nebo na stávající podniky. Tento projekt proto měl celostátní působnost a zaměřil se na neexistující podniky a podniky v rané počáteční fázi, jak je identifikují stávající účastníci daného sektoru. Obě instituce tedy spolupracovaly za účelem pochopení a vytváření nezbytných infrastrukturních a informačních podmínek dle potřeb venkovských podnikatelů. Projekt byl přínosný jak pro instituce samotné, tak pro venkovské komunity, které tuto podporu potřebují.

Schválený grant

1 054 417,50 Kč / 39 789 €

Doba realizace projektu01.01.2016 až 30.09.2016