Občanská společnost

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 20. 11. 2017
  • Formulace zprostředkovatele programu

Název programu Občanská společnost
Základní informace
Výše grantu 15 000 000 EUR
Spolufinancování programu
Hrazeno z EHP fondy 2014 - 2021
Zprostředkovatel programu

Bude vybrán prostřednictvím výzvy Kanceláře finančních mechanismů

Kontaktní osoba                
Partner programu  
Partner programu z donorského státu
Cíl programu Posílení občanské společnosti a aktivního občanství a posílení postavení zranitelných skupin
Programová oblast Občanská společnost
Základní informace o programu Konkrétní zaměření programu bude předmětem vyjednávání v následujících měsících a bude moci být zveřejněno až po schválení programu donory.