Zvolte si oblast:

Hlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuOhrožené děti a mládež
Název projektuHlas dítěte v náhradní rodinné péči a jak mu naslouchat
Číslo projektu---
Příjemce

Kruh rodiny o.p.s.

www.kruh-rodiny.cz

Místní partner projektu

Nadační fond J&T

Popis projektu

Projekt je zaměřený na prosazování hlasu dítěte v náhradní rodinné péči (NRP) prostřednictvím přípravy sociálních pracovníků doprovázejících organizací v rámci výkonu dohod o pěstounské péči a následným dialogem těchto pracovníků s klienty – dětmi v NRP a s pěstouny o právech dětí a způsobu jejich komunikace a uplatňování. Tito pracovníci absolvují zážitkový sociálně-pedagogický výcvik v oblasti práv dětí a komunikace s dětmi (zjišťování názorů a přání dětí) a naučí se tyto informace předávat dále dětem v NRP. Cílem je naučit dítě v NRP, aby vědělo, že v rozhodovacím procesu má svá práva a nárok např. na rozhovor se sociálním pracovníkem bez přítomnosti rodičů (pěstounů) a aby dokázalo nezávisle formulovat svůj názor a také dokázalo uchopit svou identitu a s ohledem na to vyjádřit svoje přání. V projektu je kladen velký důraz na zpětnou vazbu, která pomůže precizovat výstupy projektu tak, aby byly v souladu s potřebami cílové skupiny.

Výstupy projektu:
1. Metodika techniky zjišťování názorů dítěte a komunikace s dítětem, bude také obsahovat metody, jak dítě aktivně zapojovat do rozhodovacích procesů (seznámení s právy dítě, posilování pozice a sebevědomí dítěte v rozhodovacích procesech). Metodické materiály vzniknou na základě spolupráce mezi odbornou veřejností (psychologové, sociální pracovníci, sociální a zážitkoví pedagogové, legislativci), dětmi v NRP a pěstouny. Metodika naváže na již existující podklady, které budou adaptovány podle potřeb cílové skupiny projektu.

2. Pilotáž metodiky – pro ověření správnosti a použitelnosti odborných materiálů (metodiky) proběhne pilot (3 kurzy). Lektoři budou testovat připravenou metodiku s dospělými i dětmi formou fokusních skupin. Výstupy pilotáže budou lektory vyhodnoceny a následně zpětně zapracovány do metodických materiálů. Po finalizaci materiálů začne probíhat výuka odborné veřejnosti (viz. výstup 3). Předpokládáme různá doporučení při komunikaci informací pro různé věkové skupiny, případně zohlednění dalších specifik.

3. Kurzy pro odbornou veřejnost (25 kurzů) – budou mít dvě části: a) prezenční jednodenní seminář určený pro pracovníky doprovázejících organizací zpracovaný zážitkovou formou. Kurzy budou zaměřené na to, aby odborná veřejnost, která přichází do styku s dětmi z NRP, dokázala aktivně o právech informovat, pracovat s dětmi, vyhodnocovat co nejobjektivněji názor děti a poradit si se specifickými tématy, které dítě v rámci rozhodování se (v rozhodovacím procesu) bere v potaz. B) Strukturovaný dialog s dětmi pod odborným vedením – po absolvování semináře bude každý frekventant pracovat se svými vybranými dětskými klienty v oblasti vzdělávání o jejich právech a uplatňování těchto práv.

Dodatečné aktivity projektu (schválené v červnu 2016) pracují s příklady dobré praxe získanými v rámci bilaterální spolupráce „Norsko – české sdílení zkušeností o náhradní rodinné péči a péči o ohrožené děti“. Doplňkové aktivity zahrnují tři navazující sub-aktivity: (1) Přenos dobré praxe – svépomocné skupiny, (2) Edukační pomůcky, (3) Kempy „Hlas mezi hlasy“.

Schválený grant

6 849 417 CZK