Zvolte si oblast:

Molekulární, patologické a klinické prediktory vysoce rizikového endometria a rakoviny děložního čípku - současné znalosti a potenciál pro klinickou implementaci

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuMolekulární, patologické a klinické prediktory vysoce rizikového endometria a rakoviny děložního čípku - současné znalosti a potenciál pro klinickou implementaci
Internetové stránky projektu

http://www.lf1.cuni.cz/

Číslo projektuNF-CZ07-MOP-2-1602014
Příjemce

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta

Partner

University of Bergen

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit bilaterální mobilu akademických pracovníků mezi 1. lékařskou fakultou Karlovy univerzity v Praze a Katedrou klinických věd na Univerzitě v Bergenu (Department of Clinical Science, University of Bergen). Výsledky projektu budou zahrnovat aktivity v oblasti mobility: krátkodobé pobyty a semináře v Bergenu a Praze; diskuse o aktuálním výzkumu a přípravu společného článku, který bude zaslán do recenzovaného odborného časopisu jako shrnutí přispění obou partnerů a přínosu jejich spojení pro aktuální soubor vědomostí. Během těchto činností budou mít účastníci z obou stran příležitost rozšířit svoje schopnosti a dovednosti, podělit se o osvědčené postupy a získat inspiraci pro budoucí spolupráci. Očekáváme, že tento projekt se stane základem pro rozvoj dlouhodobého partnerství ve vzdělávání, výzkumu a zlepšování péče v souvislosti s rakovinou u žen a pro možnou další spolupráci mezi Českou republikou a Norskem.

Schválený grant

1 026 250 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 26.4. 2015, Datum ukončení: 24.4.2016