Zvolte si oblast:

Záchrana staticky havarijní funerální architektury v areálu židovského hřbitova v Praze 3, ulice Izraelská

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuCZ06 – Kultura
Název programové oblasti

Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 16

Název projektuZáchrana staticky havarijní funerální architektury v areálu židovského hřbitova v Praze 3, ulice Izraelská
Číslo projektu---
Příjemce

Židovská obec v Praze

www.kehilaprag.cz

Popis projektu

Do r. 1990 byla v důsledku židovským památkám nepřejících společenských podmínek prováděna údržba pouze minimální, funerální objekty chátraly, mnohé partie hřbitova se proměnily v neprostupné houštiny, do nichž za větru padaly přestárlé stromy a suché větve. Mnoho náhrobků se samovolně vyvrátilo, padlo na zem, část z nich byla rozbita. Neutěšený stav zhoršoval opakovaný vandalismus a rozkrádání. Postupně tak začaly zanikat cenné výtvarné detaily a architektonické prvky. Nový židovský hřbitov v Praze 3, založený v roce 1890, představuje nesmírně významný doklad historie pražské židovské komunity, osudy konkrétních jednotlivců, rodin a příbuzenských vztahů. Vzhledem k mizivému množství dochovaných listinných archiválií, které za II. světové války často beze zbytku zanikly, je jeho význam o to důležitější a snaha o záchranu náhrobků významnější. Se svou rozlohou přes 10 ha a více než 27 000 náhrobními kameny je to největší hřbitov v ČR. Většina dochovaných náhrobků představuje pozoruhodná kamenosochařská díla s plastickou výzdobou a symbolikou, s rostlinnou ornamentikou doplněnou židovskými symbolickými motivy. Náhrobky představují cenný doklad vývoje funerální plastiky od historismu konce 19. století přes rozmanitost výtvarných forem secese až po novoklasicismus a funkcionalismus dvacátých a třicátých let století minulého. Jako materiál je v drtivé většině použita černá, nebo tmavě šedá, strojově řezaná žula, nalezneme zde však v nezanedbatelném podílu i dovezený, nebo slivenecký mramor, vápenec, břidlici, nebo pískovec. Mnoho náhrobků je vyrobeno v kombinaci materiálů, zejména pokud jde o základové bloky, vsazené nápisové desky, epitafy, doplňkovou výzdobu, zasklení nápisových desek, kovové oplocení hrobových rámů, výtvarné ozdoby a plastické nápisy z barevných kovů atd. Nejpalčivějším problémem, který dnes poškozuje památku jako celek, je vedle krádeží a vandalismu především postupně se zhoršující stav statické stability náhrobků a hrobek. Mnoho z nich se působením erozních vlivů či prostým dožíváním původní základové konstrukce postupně vychyluje a dochází k jejich zřícení. Tyto pády způsobují nevratné poškození hmoty náhrobků a jejich jednotlivých dílů a to jak těch padajících, tak i okolních, předtím nepoškozených. Nestabilní náhrobky jsou vedle toho i vážným nebezpečím pro návštěvníky hřbitova a pro jeho zaměstnance. Hlavním záměrem tohoto projektu je tedy návrh prací související se stabilizací náhrobků nakloněných, případně i znovuvztyčením náhrobků padlých cca 563 ks a dále pak část provedení restaurátorských prací na třech velkých hrobkách.

Schválený grant

4 754 868 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016