Zvolte si oblast:

Nordspirace

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajOlomoucký kraj
Název programuCZ06 - Kultura
Název programové oblasti

Kulturní dědictví a současné umění - Programová oblast č. 17

Název projektuNordspirace
Internetové stránky projektu

http://www.divadlonacucky.cz/index.php?page=nordspirace

Příjemce

DW7, o.p.s.

http://www.divadelniflora.cz/

Partner

Dansarena nord

Popis projektu

Projekt Nordspirace spočívá v podpoře umělecké výměny a rozvoji spolupráci na poli současného tance a performativního umění. Na základě spolupráce mezi kulturními centry Dansearena nord z Hammerfestu a olomouckým Divadlem na cucky byl vytvořen unikání program představení, která budou v průběhu podzimu 2015 - jara 2016 uvedena v Olomouci a nabídnou jedinečný vhled do aktuálních trendů severské scény.

Prezentace jednotlivých představení bude následně doplněna o debaty s tvůrci a workshopy pro veřejnost. Inspirace pro regionální publikum přitom nebude jen estetická a stejně tak nebude zaměřena pouze na širokou veřejnost. Mezi cílové skupiny patří také divadelní a taneční profesionálové, kteří se mohou inspirovat v oblasti produkčních procesů i umělecké tvorby.

Vybraná představení představují pestré spektrum umělců po generační i žánrové stránce a patří mezi ně radikální performerky Ingeleig Berstad, Kristin Helgebostad a Ida Wigdel s představením Jordjenta, humorné konceptuální představení Black Warrior autorské dvojice Kim Hiortoy a Lisa Ostberg, taneční duet Sisters - 11 Years After v provedení Liv Hanne Haugen a Anne Katrine Haugen, performance o vývozu válečných zbraní The Sound of Freedom v provedení Amunda Sjolie Sveena a intimní performance o poruše příjmu potravy v podání Hege Haagenrud s názvem The Boundless Ones. Partnerská spolupráce nespočívá pouze ve vytvoření dramaturgie, ale také rozvíjení spolupráce v oblasti rezidenčních pobytů.

V návaznosti na ohlášení výsledků grantové výzvy bude ohlášen "open call" pro české umělce, z nichž jedna umělecká skupina bude následně vybrána k rezidenčnímu pobytu v Hammerfestu. Po dobu jednoho měsíce bude moci pracovat ve špičkových podmínkách a následně prezentovat "work in progress". Spolupráce na úrovni zprostředkování rezidenčních pobytů by měla pokračovat i po realizaci projektu, a to jak v případě českých souborů v Norsku, tak i norských v ČR.

Projekt spočívá ve sdílení zkušeností, know how, umělecké výměně a inspiraci pro širokou veřejnost i odborné publikum. Jeho specifikem přitom je, že partnerské organizace pocházejí z "kulturních periferií", čili sídlí mimo kulturní centra svých zemí. V tomto kontextu je mimořádné důležité, že finanční dotace může umožnit zprostředkování uměleckých děl, která by v jiném případě jen velmi obtížně našla cestu právě na daná místa. Jedná se přitom o dlouhodobě a úspěšně fungující organizace, které pracují s dosahem v lokálním, regionálním i mezinárodním kontextu.

Realizace projektu by měla rozvinout snahu o budování nového publika v zájmu o oblast performativního umění a nabídnout vhled do nejnovějších trendů na tomto poli. Nastartované spolupráce na úrovni umělců či managementu mohou rozvinout intenzivnější spolupráci mezi ČR a Norskem a stát se zárodkem řady koprodukčních projektů či intenzivnější výměny představení.

Schválený grant

1 600 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 7.5.2015, Datum ukončení: 15.6.2016