Zvolte si oblast:

Pokročilé detektory pro lepší stanovování neutronů a gama záření v prostředí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 23. 12. 2014
  • doplněn místní partner projektu
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ09 - Česko-norský výzkumný program
Název projektuPokročilé detektory pro lepší stanovování neutronů a gama záření v prostředí
Číslo projektu7F14358
Příjemce

České vysoké učení technické v Praze

www.cvut.cz

 

Partner

Stiftelsen SINTEF

Integrated Detector Electronics AS

Místní partner projektu

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je vyvinout přenosné vysoce účinné detekční zařízení o velké ploše a objemu, které je citlivé na neutrony a je určeno pro měření složení a spektrálních charakteristik směsných radiačních polí. Zařízení je založeno na využití velkoplošných stripových detektorů kombinovaných s neutronovými konvertory buď na bázi 6Li nebo 10B v připadě pomalých neutronů či na bázi látek bohatých na vodík. Vývoj zařízení inklinuje k použití v oblasti životního prostředí a ochrany zdraví se zvláštním důrazem na radiační ochranu a lékařské využití záření. Navrhuje se provozovat systém takových detektorů v síti ovládané přes webové rozhraní. Projekt je založen na dobře zavedené dlouhodobé spolupráci všech zúčastněných partnerů, kteří v něm mají dobře definované role. V rámci projektu bude navrženo a vyvinuto nové kompaktní detekční zařízení sestávající z více vrstev křemíkových stripových sensorů. To vzejde z technologie a know-how pro stripové a pixelové detektory, jež jsou osvojeny v SINTEF, a ze zkušeností s širokým využitím takových detektorů v ÚTEF ČVUT. Ke čtení signálú z takových kompaktních vícevrstvých stripových detektorů budou používány elektronické čipy ASIC ve spojení s vhodným rozhraním, jež bude řízeno softwarem vyvinutým ve spolupráci IDEAS s ÚTEF ČVUT. Specialisté na radiační ochranu a dozimetrii z SÚRO a z ČVUT, kteří v projektu reprezentují konečné uživatele vyvinutého zařízení, budou mít na starosti testování a charakterizaci vyvinutého detekčních zařízení a jeho kalibrace pro konkrétní aplikace v různých radiačních podmínek .

Schválený grant

25 096 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 15.7.2014, Datum ukončení: 30.4.2017