Zvolte si oblast:

Spektrum rozvoje žen

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuCZ12 - Dejme (že)nám šanci
Název projektuSpektrum rozvoje žen
Internetové stránky projektu

http://spektrumrozvojezen.weebly.com/

Číslo projektu654
Příjemce

Spiralis

http://www.spiralis.cz/

Popis projektu

Cílem projektu je posílit spolupráci organizací, které se zabývají rovností mužů a žen. Cíle projekt dosahuje vytvořením platformy pro spolupráci mezi subjekty, experty i odbornými skupinami, které se dlouhodobě profesně zabývají rovností žen a mužů. Od června 2015 do února 2016 se zapojí systematicky do tematické platformy minimálně 20 subjektů. Platforma bude fungovat prostřednictvím pěti pracovních tematických skupin, uskuteční se 5 odborných workshopů, závěrečná konference, vznikne webový portál s odbornými materiály k tématu vzdělávání a rozvoje žen. Vznikne 20 mediálních výstupů na téma rovnosti žen a mužů během projektu založených na partnerské spolupráci a 5 nových tematických projektů v oblasti rovnosti žen a mužů, na nichž se podílí a spolupracuje minimálně 20 organizací aktivních v oblasti rovných příležitostí mužů a žen.

Schválený grant

251 799 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.6.2015, Datum ukončení: 29.2.2016