Zvolte si oblast:

Šance pro děti v ohrožení na Vysočině

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Krajkraj Vysočina
Název programuFond pro nestátní neziskové organizace
Název projektuŠance pro děti v ohrožení na Vysočině
Číslo projektu3640001
Příjemce

STŘED,o.s.

http://www.stred.info

Partner

Projekt nemá partnera.

Popis projektu

Cílem projektu je přispět ke snížení počtu dětí umísťovaných do ústavní péče, rozšířit a zkvalitnit nabídku služeb sociální prevence ohroženým rodinám prostřednictvím odborného sociálního, výchovného a psychologického poradenství a poskytováním terénních sociálně aktivizačních služeb. Aktivity projektu budou zaměřeny na ohrožené děti, pěstounské rodiny, biologické rodiny dětí, které byly předány do ústavní či pěstounské péče nebo kterým hrozí rozpad apod. Cílem projektu je tedy stát se spolehlivým, místně dostupným a komplexním poskytovatelem pomoci cílové skupině na Vysočině.

Schválený grant

2 000 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.8.2014, Datum ukončení: 30.4.2016