Zvolte si oblast:

Přístupy univerzit k měnícím se podmínkám na pracovním trhu pro absolventy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuPřístupy univerzit k měnícím se podmínkám na pracovním trhu pro absolventy
Internetové stránky projektu

http://fph.vse.cz/

Číslo projektuEHP-CZ07-ICP-2-3652015
Příjemce

Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze

Partner

Bifrost University

Popis projektu

Cílem společného projektu je připravit studenty z našich univerzit na rychlejší, hladší a úspěšnější proces hledání budoucího zaměstnání, k čemuž jsou potřeba praktické zkušenosti, a reálná praxe ve firmách posílí absolventy a pomůže jim být konkurenceschopní a žádaní na trzích práce v České republice a na Islandu. Z hlediska provozního plánování projekt rovněž vylepší osvědčené postupy, které jsou na Islandu již zavedeny. Znamená to, že studenti vybraní na základě určitých kritérií se pod vedením mentora přímo zapojí do vytváření podnikatelských plánů a do poradenství managementu firem, což studentům pomůže rozvinout schopnosti a dovednosti. Podnik zároveň bude mít užitek z mladé kvalifikované pracovní síly v oblasti, kde student může přispět a poskytnout podniku přidanou hodnotu v jeho byznys činnostech.

Schválený grant

495 000 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 29.6.2015, Datum ukončení: 29.6.2016