Zvolte si oblast:

Monitoring a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuFond pro nestátní neziskové organizace
Název projektuMonitoring a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy
Číslo projektu3630059
Příjemce

Dopravní federace nevládních neziskových organizací o.s.

http://www.dopravnifederace.cz

Partner

Naši politici o.s.

Popis projektu

Ministerstvo dopravy vynakládá ročně desítky miliard korun ze státního rozpočtu a evropských fondů do staveb dopravní infrastruktury. Výsledky auditů i nálezy NKÚ přitom ukazují, že zdaleka nefunguje jako dobrý správce. Projekt se zaměřuje na sledování a prosazování kvalitativní změny v rozhodování a praxi Ministerstva dopravy a jeho podřízených složek (ŘSD, SŽDC, ŘVC, SFDI) a dalších organizací, které má kontrolovat.

Schválený grant

1 999 999 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.8.2014, Datum ukončení: 30.4.2016