Zvolte si oblast:

Mezinárodní festival Divadlo

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajPlzeňský kraj
Název programuCZ06 - Kultura
Název programové oblasti

Kulturní dědictví a současné umění - Programová oblast č. 17

Název projektuMezinárodní festival Divadlo
Internetové stránky projektu

http://www.festivaldivadlo.cz/cs/

Příjemce

Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň

http://www.festivaldivadlo.cz/cs/

Partner

Vesturport Europa Films Ltd.

Popis projektu

Festival Divadlo zamýšlí v roce 2015 přivézt a na jedné ze svých scén představit inscenaci “Brim" známého Islandského souboru Vesturport. Exluzivní možnost shlédnout nordické divadlo na scéně Festivalu je podtržením vyjímečnosti roku 2015 pro město Plzeň, které se pro tento rok stává Evropským hlavním městem kultury.

Islandská a obecně nordická divadelní kultura vůbec není v České republice dostatečně známá, neboť zde tamní divadelní soubory běžně nehostují. Tato absence je dána především vysokými náklady na dovoz takového představení. Každá možnost importu severské divadelní inscenace je tedy svým způsobem ojedinělou a exluzivní záležitostí, která skýtá nejen netradiční divácký zážitek, ale i inspiraci pro české divadlní profesionály.

Při příležitosti hostování islandského souboru Vesturport uspořádáme besedu inscenátorů a herců s diváky a rovněž setkání českých a zahraničních odborníků na danou problematiku. Beseda bude reflektovat jak hostování divadla Vesturport, tak severskou dramatiku obecně.

Ve spolupráci s plzeňským Filmovým klubem připravujeme rovněž projekce filmů souboru Vesturpost (představení Brim má také filmovou podobu) případně i dalších tvůrců. Zařazení sub-projektu do celkové koncepce Festivalu zajistí synergii v rozložení nákladů na realizaci hostování. Inscenace “Brim” bude čerpat výhody společné propagace, guestservisu, společného produkčního zajištění i účasti zahraničních hostů, jejichž náklady hradí festival z jiných zdrojů a nezatíží tak rozpočet tohoto sub- projektu.

Mezinárodní festival Divadlo v Plzni si za uplynulých dvacet dva ročníků získal renomé významného středoevropského divadelního festivalu a vytvořil platformu pro pravidelné setkávání divadelních kultur a umělců z evropských i mimoevropských zemí. O značném respektu, jemuž se těší též v mezinárodním měřítku, svědčí i stále rostoucí počet zahraničních účastníků a převážně pozitivní ohlas v zahraničním tisku. Na festivalu Divadlo se dosud prezentovalo na 150 souborů z dvaceti zemí světa. Jsou zde uváděny inscenace velkých i malých, tradičních i experimentálních scén. Na programu je pravidelně činohra, opera, pohybové i loutkové divadlo a další divadelní formy.

Festival Divadlo má své pevné místo v evropské síti prestižních festivalů. Několikrát se stal místem setkání významných osobností (zejména beseda uskutečněná ve spolupráci s PEN klubem za účasti Ronalda Harwooda, Václava Havla, Arthura Millera a Toma Stopparda). V roce 2008 si plzeňský festival za místo svého setkání vybrala Světová asociace divadelních kritiků (IATC) s níž uspořádal úspěšnou konferenci na Téma Dvacet let poté – proměny divadla a jeho reflexe po roce 1989. Během realizace subprojektu v roce 2015 se vedení IATC sejde na půdě festivalu znovu.

Schválený grant

1 441 908 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 7.5.2015, Datum ukončení: 30.4.2016