Zvolte si oblast:

Zvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z věznice Opava

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajMoravskoslezský kraj
Název programuCZ15 - Spolupráce v justici
Název programové oblasti

Budování kapacit a spolupráce v justici / Nápravné služby včetně alternativních trestů

Název projektuZvýšení efektivity přípravy vězněných žen před propuštěním z věznice Opava
Číslo projektu---
Příjemce

Vězeňská služba České republiky

http://www.vscr.cz

Partner

Projekt nemá partnera.

Datum schválení23. 9. 2014
Popis projektu

Cílem projektu je zrekonstruovat objekt bývalé kotelny na prostory pro zaměstnávání a vzdělávání odsouzených žen v souladu s evropskými a mezinárodními normami v oblasti lidských práv, kterými vzhledem ke stavebnímu a prostorovému uspořádání věznice v současné době nedisponuje. Tím dojde ke zvýšení možností pracovního uplatnění odsouzených žen, které nesplňují kritéria pro možné pracovní zařazení na pracoviště, popř. výkon pracovních činností, mimo areál věznice. V důsledku toho se navýší možností získání pracovních návyků u odsouzených, které je nemají vytvořeny a jejich udržení u těch odsouzených, které je vybudovány mají. To by mělo vést k lepšímu uplatnění těchto osob na trhu práce po jejich propuštění z výkonu trestu a snížení recidivy. Zároveň v rámci stavebních úprav budou vytvořeny dvě učebny umožňující realizaci vzdělávacích a dalších speciálně výchovných aktivit odsouzených žen, zaměřených na zvýšení jejich reintegračních schopností a uplatnění na trhu práce po propuštění. To přináší nové možnosti vzdělávání odsouzených žen, neboť vznikne prostor pro možnost provádění kurzů, přednášek, besed, osvětovou činnost apod. a realizaci dalších speciálně výchovných aktivit, které není možné provádět v běžných prostorách výkonu trestu.

Schválený grant

11 908 304 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.9.2014, Datum ukončení: 30.4.2016