Zvolte si oblast:

Společná platforma pro sdílení zkušeností a vzdělávání tudentů v oblasti entomologie lesa

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajJihočeský kraj
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuSpolečná platforma pro sdílení zkušeností a vzdělávání tudentů v oblasti entomologie lesa
Internetové stránky projektu

http://www.entu.cas.cz/oddeleni/oddeleni-biochemie-a-fyziologie/laborator-aplikovane-fyziologie-hmyzu/

Číslo projektuNF-CZ07-ICP-4-318-2016
Příjemce

Jihočeská univerzita

Partner

Norwegian University of Life Sciences

Popis projektu

Cílem projektu bylo posílení spolupráce mezi partnerskými organizacemi prostřednictvím výměny zkušeností, společných terénních studií a vzdělávání postgraduálních studentů v oblasti entomologie a ekologie lesa. Oba partneři, Jihočeská univerzita a Norwegian University of Life Sciences i Norský institut pro lesy a krajinu, provádějí dlouhodobý výzkum v příslušných oborech a měli prospěch ze společných výzkumných a vzdělávacích aktivit. Mezi přínosy patří vzdělávání odborníků z řad výzkumných pracovníků i doktorandů a rozšíření spektra metodických přístupů. V neposlední řadě platí, že studium rozdílů mezi středoevropskými a skandinávskými populacemi hmyzu souvisejících s jejich zeměpisným původem a reakcí na globální změny klimatu, zlepšuje naše porozumění sezónním životním cyklům a přemnožením hmyzu.

Schválený grant

437 886,90 Kč / 16 524 €

Doba realizace projektu01.01.2016 až 30.09.2016