Zvolte si oblast:

Využití technologie buněčného reprogramování v současném lékařském výzkumu a třídění léků

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuCZ07 - Spolupráce škol a stipendia
Název projektuVyužití technologie buněčného reprogramování v současném lékařském výzkumu a třídění léků
Internetové stránky projektu

https://www.lfhk.cuni.cz/iPSC-in-Medicine-en/

Číslo projektuNF-CZ07-ICP-4-290-2015
Partner

Ústav základních lékařských věd, Lékařská fakulta Univerzity v Oslu

Popis projektu

Spolupráce se zaměřila na biomedicínské vzdělávání a biologii kmenových buněk; usilovala o prohlubování dvoustranných vztahů prostřednictvím podpory a zintenzivnění kontaktů a mobility mezi oběma zúčastněnými partnery. Interakce zahrnovaly praktickou výuku v laboratořích, rozšíření znalostí a praktických zkušeností v oblasti reprogramování buněk, buněčné manipulace, charakterizace, řízené diferenciace, tvorby 3D organoidů a také vzájemné diskuse. Byla provedena optimalizace karet polí pro genovou expresi v iPSC a analýza izolovaných buněčných klonů včetně histologického vyšetření vytvořených organoidů. Partnerské týmy zahrnovaly akademické pracovníky a studenty pregraduálního a postgraduálního studia. Byly organizovány semináře a přednášky, jejichž cílem bylo zapojit širší spektrum řešitelů z příbuzných oborů a navázat další budoucí spolupráci a dát studentům příležitost získat podrobné informace přímo od významných odborníků a diskutovat s nimi.

Schválený grant

817 351,20 Kč / 30 843 €

Doba realizace projektu01.02.2016 až 30.09.2016