Zvolte si oblast:

Lávka přes řeku Bělou v Jeseníku, ulice Horova - Husova, ev. č. SU-002

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajOlomoucký kraj
Název programuCZ06 – Kultura
Název programové oblasti

Kulturní dědictví a současné umění - programová oblast č. 16

Název projektuLávka přes řeku Bělou v Jeseníku, ulice Horova - Husova, ev. č. SU-002
Číslo projektu---
Příjemce

Město Jeseník

www.jesenik.org

Popis projektu

Projekt řeší rekonstrukci mostu, který se nachází na místní komunikaci ve městě Jeseník. Most překračuje řeku Bělou. Jednou z hlavních závad je obnažení a podemílání základů podpěr, most bez izolace, zamáčení a následná koroze celé ocelové konstrukce. Pod chodníkovou částí příčníky deformované, některé silně zkorodované. Celkový stav spodní stavby je velmi špatný, stav nosné konstrukce mostu taktéž. Stavba mostu odpovídá stáří a dobově používaným materiálům, technologií, a kvalitě práce. Ocelová příhradová konstrukce z plávkové oceli byla vyrobena v roce 1901 mostárnou Vítkovického horního a hutního těžařstva ve Vítkovicích. Spodní stavba, kamenné opěry s příslušenstvím, jsou dílem firmy Franz Gröger z Jeseníku. Ve spodní mostovce jsou původní mostiny firmy Zores. Tato technická památka je prvním příkladem použití ocelové nýtované mostní konstrukce na Jesenicku. Z výše uvedených důvodů přistoupil správce komunikace, město Jeseník k zadání tohoto projektu. Vzhledem ke stavu mostu a k tomu, že most je technickou památkou bylo rozhodnuto o odstanění stávajících živičných vrstev a nepůvodní konstrukce chodníku a provedení opravy mostu tak, aby byla co nejvice podobna konstrukčně i vzhledově původnímu stavu po výstavbě.

Schválený grant

4 253 608 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016