Zvolte si oblast:

Diverzita 2013+ - Getting women on board. Bereme ženy na palubu.

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 23. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ12 - Dejme (že)nám šanci
Název projektuDiverzita 2013+ - Getting women on board. Bereme ženy na palubu.
Číslo projektu261
Příjemce

Byznys pro společnost, fórum odpovědných firem

www.byznysprospolecnost.cz

Partner

Institute for social research

Místní partner projektu

Otevřená společnost o.p.s.

Národohospodářský ústav AV ČR

Popis projektu

Cílem projektu je zvýšit zastoupení žen v rozhodovacích pozicích. Zaměříme se na státní podniky, městské firmy a kotované společnosti a princip obsazování jejich statutárních orgánů. Na úrovni vlády a statutárních měst připravíme strategický dokument, který bude reflektovat výsledky naší analýzy a návrhy Evropské komise a obsahovat doporučení, jež povedou k většímu zastoupení žen ve vedení státních firem a firem kotovaných na burze. U soukromých společností se zaměříme na formulaci a dodržování dobrovolných závazků a k tomu využijeme nástroje Memoranda Diverzita 2013+. Rozšíříme záběr Memoranda a skupinu signatářů z 20 na 50. Prostřednictvím série interního vzdělávání a informační roadshow chceme zasáhnout do vnitřního prostředí v min. 15 firmách a docílit změny pohledu managementu firem na tuto problematiku. Vytvořením a zavedením cílených nástrojů a přenosem zahraničního know-how, ve spolupráci s norským partnerem, zajistíme veřejnou poptávku po zvýšení zájmu vedení firem o vyšší zastoupení žen ve vedení. Vše podpoříme informační kampaní a sadou cílených akcí pro nejvyšší vedení a opinion leadery. Ve spolupráci s vydavatelstvím Economia zajistíme zájem odborné i široké veřejnosti.

Schválený grant

6 825 014 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.7.2014, Datum ukončení: 31.3.2016