Zvolte si oblast:

Podpora seniorů ohrožených a postižených násilím a týráním

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 22. 12. 2014
  • změna kraje

Projekt
KrajCelostátní působnost
Název programuCZ12 - Dejme (že)nám šanci
Název projektuPodpora seniorů ohrožených a postižených násilím a týráním
Číslo projektu157
Příjemce

ŽIVOT 90

www.zivot90.cz

Popis projektu

V rámci poskytované telefonické krizové pomoci na lince Senior telefon se setkáváme s vysokým výskytem násilí na seniorech - ženách a mužích. Nejčastěji jde o mezigenerační násilí a násilí mezi seniory. Senioři ohrožení domácím násilím vyžadují specifickou a citlivou pomoc a podporu zahrnující i anonymitu a bezplatnost. Cílem projektu je především posílení personální i odborné kapacity linky Senior telefon, která seniorům tuto bezplatnou a anonymní pomoc poskytuje, dále prohloubení povědomí o násilí na seniorech mezi laickou i odbornou veřejností a rozvoj mezioborové spolupráce v rámci pomáhajících profesí. Součástí projektu budou především tyto aktivity: vzdělávání a personální posílení linky Senior telefon, osvětová práce se studenty, mezioborová setkání zainteresovaných odborníků u kulatých stolů, příprava metodické brožury pro pracovníky v přímé péči a informačního letáku pro širokou veřejnost. Projekt pomůže seniorům ohroženým násilím, odborníkům, kteří s oběťmi násilí pracují, a mladým lidem poskytne informace o tomto jevu a jeho prevenci.

Schválený grant

970 659 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.10.2014, Datum ukončení: 31.12.2015