Zvolte si oblast:

Transformace péče o ohrožené děti a mládež

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
KrajPardubický kraj
Název programuOhrožené děti a mládež
Název projektuTransformace péče o ohrožené děti a mládež
Internetové stránky projektu

http://krajprorodinu.cz

Číslo projektuEHP-CZ04-OV-1-005-01-2014
Příjemce

Pardubický kraj

http://www.pardubickykraj.cz

Popis projektu

Hlavním cílem projektu je zpracování transformačních plánů, do kterých budou zahrnuta všechna pobytová zařízení zřizovaná Pardubickým krajem, tj. Dětský domov Holice, Husova 623, Dětský domov Pardubice, Dětský domov Dolní Čermná, Dětský domov Polička, Dětský domov Moravská Třebová a tzv. zvláštní zdravotnická zařízení – Dětské centrum Veská, Dětský domov pro děti od 1 do 3 let Holice, Dětské centrum Svitavy.

Cílem projektu je vytvoření transformačních plánů 8 zařízení pro ohrožené děti zřizovaných Pardubickým krajem, jejichž účelem bude snížení pobytové kapacity těchto zařízení nejméně o 50 %, rozvoj stávajících a vznik nových služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny dle zjištěných potřeb a v souladu s legislativou v oblasti sociálně – právní ochrany dětí. V dětských domovech se bude jednat o vytvoření komplexního plánu transformace pobytové péče pro děti v systému efektivní sítě ambulantních a terénních preventivních i podpůrných služeb. Plán transformace povede k postupné proměně činností pobytových zařízení na terénní činnosti a ambulantní péči při současném využití jejich odborného potenciálu. Smyslem nového pojetí péče o ohrožené děti je minimalizovat počty dětí přijímaných do pobytového zařízení. Dětem přijatým do pobytového zařízení bude věnována individuální péče a pobyt bude zkracován na nezbytně nutnou dobu. Cílem transformačních plánů pro zvláštní zdravotnická zařízení je především zhodnotit potřebnost a kapacitu těchto zařízení a minimalizovat počty lůžek pro samotné děti bez doprovodu blízké osoby a vytvořit dostatek pobytové kapacity pro možnost společného pobytu dětí s doprovázející osobou. Dalším cílem je vytvořit kapacity pro tzv. úlevovou péči pro ohrožené děti z náhradních i biologických rodin.

Dne 3.6.2016 byla schválena dodatečná aktivita, která si klade za cíl vytvořit podmínky pro praktickou realizaci transformace ústavních zařízení pro ohrožené děti v Pardubickém kraji. Uvedeného cíle bude dosaženo zejména prostřednictvím vytvoření provozní dokumentace nezbytné pro poskytování transformovaných či nově vzniklých služeb a vytvoření krajské strategie péče o ohrožené děti. 

 

Schválený grant

10 874 645 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.2.2015, Datum ukončení: 30.4.2017