Zvolte si oblast:

Výzvy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 25. 2. 2021
 • Vyhlášení výzvy Bilaterální spolupráce
 • Program Kultura - aktualizace harmonogramu výzev
 • Aktualizace - Program vzdělávání
 • Úprava termínů
 • Aktualizace termínů
 • Nové výzvy vyhlášeny
 • Aktualizace harmonogramu výzev
 • Nové výzvy (Program Kultura)
 • Nová výzva (Kulturní dědictví)
 • Aktualizace termínů výzev (Program Zdraví)
 • Nová výzva (Životní prostředí)
 • Aktualizace termínů u více PRG
 • Kultura - změna
 • Lidská práva - úprava
 • Aktualizace termínů u více PRG
 • Aktualizace termínů ukončení výzev u Programu Kultura
 • Ukončení výzev u Programu Kultura
 • Aktualizace harmonogramu výzev (Program Lidská práva)
 • Vyhlášena nová výzva Programu Zdraví
 • Vyhlášena 3. otevřená výzva pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy
 • Aktualizace u více PRG
 • Aktualizace u PRG Kultura
 • Nové výzvy vyhlášeny
 • Aktualizace u PRG Zdraví (ukončení výzvy)
 • Vyhlášena výzva ŽP
 • Aktualizace harmonogramu výzev
 • Aktualizace harmonogramu výzev
 • Aktualizace harmonogramu výzev
 • Aktualizace harmonogramu výzev
 • Aktualizace harmonogramu výzev (Program Lidská práva)
 • Aktualizace harmonogramu výzev (Program Lidská práva, Program Životní prostředí)
 • Aktualizace u PRG Zdraví
 • Aktualizace
 • Aktualizace (LP, VV, ŽP a Kultura)
 • Aktulaizace - uzavření BF, otevření výzvy Spravedlnost
 • Úprava termínu BF
 • Aktualizace - LP

Název výzvy / oblasti Předpokládaný termín vyhlášení výzev
Přehled AKTUÁlních a plánovaných výzev v programech Fondů EHP a Norska 2014-2021
Bilaterální spolupráce

3. otevřená výzva

4. otevřená výzva

Výzva ukončena 12.1.2021!

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy 2.-3. čtvrtletí 2021

Program Kultura
Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví

Výzva ukončena 30. 4. 2020!

Inovativní využití kulturního dědictví 2. čtvrtletí 2021
Současné umění

Výzva ukončena 15. 4. 2020!

1. čtvrtletí 2021

Umělecká a kulturní kritika

Výzva ukončena 15. 4. 2020!

Budování a posilování kapacit oborových a zastřešujících asociací, sítí a platforem

Výzva ukončena 15. 4. 2020!

Program Lidská práva

Inkluze Romů a posilování jejich postavení

1A - Podpora romských platforem v krajích a na místní úrovni

1B - Budování kapacit romských poradců

Výzva ukončena 30. 11. 2020!

Inkluze Romů a posilování jejich postavení - Tvorba motivačních prázdninových programů a mimoškolních aktivit pro romské děti 1. čtvrtletí 2021
Domácí a genderově podmíněné násilí

Výzva vyhlášena!

Termín předkládání žádostí: 25. 11. 2020 (12:00 hod) - 15. 3. 2021 (12:00 hod)

MGS* - Lidská práva - vnitrostátní implementace

Výzva vyhlášena!

Termín pro předkládání žádostí: 21. 1. 2021 (12:00) – 29. 4. 2021 (12:00)

MGS* - Domácí a genderově podmíněné násilí 2. čtvrtletí 2021
Program Řádná správa
MGS* – Podpora zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací 2. čtvrtletí 2021
Program Spravedlnost

Zlepšení služeb pro vězně - otevřená výzva

 

Malé grantové schéma

Výzva vyhlášena!

Termín předkládání žádostí: 17. března 2021 (12.00 hod)

Výzva vyhlášena!

Termín předkládání žádostí: 24. března 2021 (12.00 hod)

Program Vnitřní věci
MGS* - Zvýšení mediální gramotnosti veřejnosti     1. čtvrtletí 2021
Program Výzkum
Podpora aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Výzva ukončena 27. 2. 2020

Program Vzdělávání
Projekty institucionální spolupráce

Výzva vyhlášena! 

Termín předkládání žádostí: 17. 2. 2021 (15:00 hod.)

Projekty mobilit

Výzva vyhlášena!

Termín předkládání žádostí: 10. 2. 2021 (15:00 hod.)

Projekty odborného vzdělávání a přípravy

Výzva vyhlášena!

Termín předkládání žádostí: 24. 2. 2021 (15:00 hod.)

Projekty inkluzivního vzdělání

Výzva vyhlášena! 

Termín předkládání žádostí: 3. 3. 2021 (15:00 hod.)

Program Zdraví
Prevence duševního onemocnění u dětí

Výzva ukončena 31. 7. 2020!

Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění

Výzva ukončena 30. 9. 2020!

MGS* - posílení role pacientů a pacientských organizací 1.- 2. čtvrtletí 2021
MGS* - Prevence duševního onemocnění u dětí 1.- 2. čtvrtletí 2021
MGS* – Podpora a péče o pacienty s demencí 1.- 2. čtvrtletí 2021
Program Životní prostředí
Zlepšení stavu životního prostředí v ekosystémech

Výzva ukončena 30. 11. 2020!

Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší

Výzva ukončena 30. 9. 2020! 

 1. čtvrtletí 2022
Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod 1. čtvrtletí 2021
Změny klimatu, zmírňování jejich vlivu a přizpůsobování se těmto změnám

Výzva ukončena 30. 10. 2020!

 2. čtvrtletí 2021
MGS* - Zlepšení stavu životního prostředí v ekosystémech 1. čtvrtletí 2021
MGS* - Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší 1. čtvrtletí 2021
MGS* - Změny klimatu, zmírňování jejich vlivu a přizpůsobování se těmto změnám

Výzva ukončena 15. 3. 2020!

MGS* - průřez všemi oblastmi

Výzva vyhlášena!

Termín předkládání žádostí: 15. 12. 2020 - 15. 2. 2021

*MGS - Malé grantové schéma