Zvolte si oblast:

Výzvy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 25. 7. 2023 10:00
 • BF - vyhlášena výzva
 • Aktualizace ŽP
 • Přidání nové výzvy
 • BS - aktualizace
 • Program Životní prostředí - aktualizace
 • Program Životní prostředí - vyhlášení nové výzvy
 • Program Životní prostředí - ukončení výzvy
 • Aktualizace - pozastavení příjmu žádostí Bilaterální fond
 • Ukončení výzvy ŽP
 • Oprava chybných názvů malých grantových schémat - program Lidská práva
 • odmazána informace o pozastavení příjmu žádostí 4.výzvy Bilaterálního fondu

Název výzvy / oblasti Předpokládaný termín vyhlášení výzev
Přehled výzev v programech Fondů EHP a Norska 2014-2021
Bilaterální spolupráce

3. otevřená výzva

4. otevřená výzva

Výzva ukončena 12.1.2021!

Výzva vyhlášena! Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené výzvy až do 31. prosince 2023, nebo do vyčerpání alokace výzvy.

Program Kultura
Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví

Výzva ukončena 30. 4. 2020!

Inovativní využití kulturního dědictví

Výzva ukončena 1. 11. 2021!

Současné umění

Výzva ukončena 15. 4. 2020!

2. výzva ukončena 31. 8. 2021!

Umělecká a kulturní kritika

Výzva ukončena 15. 4. 2020!

Budování a posilování kapacit oborových a zastřešujících asociací, sítí a platforem Výzva ukončena 15. 4. 2020!
Posilování kapacit oborových a zastřešujících asociací, sítí a platforem

Výzva ukončena 26. 7. 2021!

Program Lidská práva

Inkluze Romů a posilování jejich postavení:

HROVA1A - Podpora romských platforem v krajích a na místní úrovni

HROVA1B - Budování kapacit romských poradců

Výzvy ukončeny 30. 11. 2020!

Inkluze Romů a posilování jejich postavení:

HROVA2  - Tvorba motivačních prázdninových programů a mimoškolních aktivit pro romské děti

Výzva ukončena 20. 5. 2021!

Domácí a genderově podmíněné násilí:

HROVA3 - Podpora specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí

Výzva ukončena 15. 3. 2021!

MGS*

Lidská práva - vnitrostátní implementace:

HRMGSA - Podpora výzkumu, zvyšování povědomí a zlepšení národního provádění standardů v oblasti lidských práv

Výzva ukončena 29.4.2021!

 

MGS*

Domácí a genderově podmíněné násilí:

HRMGSB - Podpora mezioborové spolupráce v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí

Výzva ukončena 12. 4. 2022!

MGS*

Domácí a genderově podmíněné násilí:

HRMGSC - Organizace osvětových kampaní - zvyšování povědomí o vybraných tématech domácího a genderově podmíněného násilí

Výzva ukončena 15. 3. 2022!

MGS*

Domácí a genderově podmíněné násilí:

HRMGSD - Podpora práce s násilnými osobami v případech domácího a genderově podmíněného násilí

Výzva ukončena 2. 2. 2022!

Program Řádná správa
MGS* – Podpora zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací

Výzva ukončena 14. 10. 2021!

Program Spravedlnost

Zlepšení služeb pro vězně - otevřená výzva

Malé grantové schéma

Výzva ukončena 31. 5. 2021! 

Výzva ukončena 24. 3. 2021!
Program Vnitřní věci
MGS* - Zvýšení mediální gramotnosti veřejnosti    

Výzva ukončena 1. 7. 2021!

Program Výzkum
Podpora aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Výzva ukončena 27. 2. 2020

Program Vzdělávání
Projekty institucionální spolupráce

Výzva ukončena 19. 2. 2021! 

Výzva ukončena 16. 2. 2022!

Projekty mobilit

Výzva ukončena 10. 2. 2021!

Projekty odborného vzdělávání a přípravy

Výzva ukončena 24. 2. 2021!

Projekty inkluzivního vzdělání

Výzva ukončena 3. 3. 2021! 

Program Zdraví
Prevence duševního onemocnění u dětí

Výzva ukončena 31. 7. 2020!

Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění

Výzva ukončena 30. 9. 2020!

MGS* - posílení role pacientů a pacientských organizací

Výzva ukončena 14. 6. 2021!

MGS* - Prevence duševního onemocnění u dětí

Výzva ukončena 31. 5. 2021!

 

MGS* – Podpora a péče o pacienty s demencí

Výzva ukončena 7. 6. 2021!

Program Životní prostředí
Zlepšení stavu životního prostředí v ekosystémech

Výzva ukončena 11.6.2021!

Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší

Výzva ukončena 30. 9. 2020! 

Výzva ukončena 4. 1. 2023!
Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod

Výzva ukončena 11. 6. 2021!

Výzva ukončena 10. 10. 2022!

Změny klimatu, zmírňování jejich vlivu a přizpůsobování se těmto změnám

Výzva ukončena 30. 10. 2020!

Výzva ukončena 4. 1. 2023!
MGS* - Zlepšení stavu životního prostředí v ekosystémech

Výzva ukončena 30.11.2020!

MGS* - Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší Výzva ukončena 9.2.2023!
MGS* - Změny klimatu, zmírňování jejich vlivu a přizpůsobování se těmto změnám

Výzva ukončena 15. 3. 2020!

MGS* - průřez všemi oblastmi

Výzva ukončena 15. 2. 2021!

*MGS - Malé grantové schéma