Zvolte si oblast:

Výzvy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 2. 9. 2019
  • Vyhlášení výzvy Bilaterální spolupráce
  • Program Kultura - aktualizace harmonogramu výzev
  • Aktualizace - Program vzdělávání
  • Úprava termínů
  • Aktualizace termínů

Název výzvy / oblasti Předpokládaný termín vyhlášení výzev
Přehled plánovaných výzev v programech Fondů EHP a Norska 2014-2021
Bilaterální spolupráce
2. otevřená výzva

Výzva vyhlášena!

Žádosti mohou být předkládány průběžně od data vyhlášení otevřené
výzvy až do 25. června 2020, nebo do vyčerpání alokace výzvy.

Program Kultura
Kulturní dědictví říjen 2019
2. čtvrtletí 2020
Současné umění říjen 2019
1. čtvrtletí 2021
Umělecká kritika říjen 2019
Budování a posilování kapacit oborových uměleckých asociací, sítí a platforem říjen 2019
Program Lidská práva
Inkluze Romů a posilování jejich postavení 4. čtvrtletí 2019
3. čtvrtletí 2020
Domácí a genderově podmíněné násilí 4. čtvrtletí 2019
MGS* - Lidská práva - vnitrostátní implementace 2. čtvrtletí 2020
MGS* - Domácí a genderově podmíněné násilí 2. čtvrtletí 2020
Program Spravedlnost
Zlepšení služeb pro vězně 4. čtvrtletí 2019
Program Vnitřní věci
Rozšířená spolupráce mezi národní policií, mezinárodními subjekty a územní samosprávou 4. čtvrtletí 2019
3. čtvrtletí 2020
Program Výzkum
Podpora aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 4. čtvrtletí 2019
Program Vzdělávání
Projekty institucionální spolupráce 4. čtvrtletí 2019
4. čtvrtletí 2020
Projekty mobilit 4. čtvrtletí 2019
4. čtvrtletí 2020
Projektů odborného vzdělávání a přípravy 4. čtvrtletí 2019
4. čtvrtletí 2020
Projekty inkluzivního vzdělání

4. čtvrtletí 2019
4. čtvrtletí 2020

Program Zdraví
Prevence duševního onemocnění u dětí 4. čtvrtletí 2019
Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění 4. čtvrtletí 2019
MGS* - posílení role pacientů a pacientských organizací 4. čtvrtletí 2019
MGS* - Prevence duševního onemocnění u dětí 4. čtvrtletí 2019
MGS* – Podpora a péče o pacienty s demencí 4. čtvrtletí 2019
Program Životní prostředí
Zlepšení stavu životního prostředí v ekosystémech 4. čtvrtletí 2019
Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší 4. čtvrtletí 2019
1. čtvrtletí 2022
Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod 1. čtvrtletí 2020
Změny klimatu, zmírňování jejich vlivu a přizpůsobování se těmto změnám 4. čtvrtletí 2019
2. čtvrtletí 2021
MGS* - Zlepšení stavu životního prostředí v ekosystémech 4. čtvrtletí 2019
MGS* - Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší 1. čtvrtletí 2021
MGS* - Změny klimatu, zmírňování jejich vlivu a přizpůsobování se těmto změnám 4. čtvrtletí 2019
MGS* - průřez všemi oblastmi 1. čtvrtletí 2020

*MGS - Malé grantové schéma