Zvolte si oblast:

Výzvy

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 18. 1. 2022 12:00
 • Vyhlášení výzvy Bilaterální spolupráce
 • Program Kultura - aktualizace harmonogramu výzev
 • Aktualizace - Program vzdělávání
 • Úprava termínů
 • Aktualizace termínů
 • Nové výzvy vyhlášeny
 • Aktualizace harmonogramu výzev
 • Nové výzvy (Program Kultura)
 • Nová výzva (Kulturní dědictví)
 • Aktualizace termínů výzev (Program Zdraví)
 • Nová výzva (Životní prostředí)
 • Aktualizace termínů u více PRG
 • Kultura - změna
 • Lidská práva - úprava
 • Aktualizace termínů u více PRG
 • Aktualizace termínů ukončení výzev u Programu Kultura
 • Ukončení výzev u Programu Kultura
 • Aktualizace harmonogramu výzev (Program Lidská práva)
 • Vyhlášena nová výzva Programu Zdraví
 • Vyhlášena 3. otevřená výzva pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy
 • Aktualizace u více PRG
 • Aktualizace u PRG Kultura
 • Nové výzvy vyhlášeny
 • Aktualizace u PRG Zdraví (ukončení výzvy)
 • Vyhlášena výzva ŽP
 • Aktualizace harmonogramu výzev
 • Aktualizace harmonogramu výzev
 • Aktualizace harmonogramu výzev
 • Aktualizace harmonogramu výzev
 • Aktualizace harmonogramu výzev (Program Lidská práva)
 • Aktualizace harmonogramu výzev (Program Lidská práva, Program Životní prostředí)
 • Aktualizace u PRG Zdraví
 • Aktualizace
 • Aktualizace (LP, VV, ŽP a Kultura)
 • Aktulaizace - uzavření BF, otevření výzvy Spravedlnost
 • Úprava termínu BF
 • Aktualizace - LP
 • Vyhlášena výzva LP a prodloužení výzvy u Justice
 • Vyhlášeny výzvy programu Zdraví
 • Aktualizace harmonogramu výzev u více PRG
 • Aktualizace termínu BF
 • Vyhlášena výzva programu Zdraví
 • Aktualizace - LP
 • Akturalizace - VV
 • Vylášena výzva - Kultura
 • Aktualizace - LP
 • Akturalizace Kultura a ŽP
 • Vyhlášena výzva - Kultura
 • Prodloužena výzva - Zdraví
 • Aktualizace - LP, Spravedlnost, Zdraví
 • Aktualizace - Zdraví, Životní prostředí
 • Vyhlášena výzva - Řádná správa
 • Aktualizace - Kultura, Životní prostředí
 • Aktualizace - Kultura
 • výzva ukončena - kultura
 • Aktualizace - LP
 • Akturalizace DZS
 • Aktualizace - Kultura
 • Aktualizace - LP
 • Aktualizace - LP
 • Aktualizace - LP
 • Aktualizace ŽP
 • Aktualizace - LP

Název výzvy / oblasti Předpokládaný termín vyhlášení výzev
Přehled AKTUÁlních a plánovaných výzev v programech Fondů EHP a Norska 2014-2021
Bilaterální spolupráce

3. otevřená výzva

4. otevřená výzva

Výzva ukončena 12.1.2021!

Předpokládaný termín vyhlášení výzvy duben 2022.

Program Kultura
Revitalizace movitého a nemovitého kulturního dědictví

Výzva ukončena 30. 4. 2020!

Inovativní využití kulturního dědictví

Výzva ukončena 1. 11. 2021!

Současné umění

Výzva ukončena 15. 4. 2020!

2. výzva ukončena 31. 8. 2021!

Umělecká a kulturní kritika

Výzva ukončena 15. 4. 2020!

Budování a posilování kapacit oborových a zastřešujících asociací, sítí a platforem Výzva ukončena 15. 4. 2020!
Posilování kapacit oborových a zastřešujících asociací, sítí a platforem

Výzva ukončena 26. 7. 2021!

Program Lidská práva

Inkluze Romů a posilování jejich postavení:

HROVA1A - Podpora romských platforem v krajích a na místní úrovni

HROVA1B - Budování kapacit romských poradců

Výzvy ukončeny 30. 11. 2020!

Inkluze Romů a posilování jejich postavení:

HROVA2  - Tvorba motivačních prázdninových programů a mimoškolních aktivit pro romské děti

Výzva ukončena 20. 5. 2021!

Domácí a genderově podmíněné násilí:

HROVA3 - Podpora specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí

Výzva ukončena 15. 3. 2021!

MGS*

Lidská práva - vnitrostátní implementace:

HRMGSA - Podpora výzkumu, zvyšování povědomí a zlepšení národního provádění standardů v oblasti lidských práv

Výzva ukončena 29.4.2021!

 

MGS*

Domácí a genderově podmíněné násilí:

HRMGSB - Posilování kapacit intervenčních center

Výzva vyhlášena!

Termín přijímání žádostí: 18. 1. 2022 (12:00) - 12.4.2022 (12:00)

MGS*

Domácí a genderově podmíněné násilí:

HRMGSC - Organizace kampaní - zvyšování povědomí o vybraných tématech domácího a genderově podmíněného násilí

Výzva vyhlášena!

Termín přijímání žádostí: 8.12.2021 (12:00) - 15.3.2022 (12:00)

MGS*

Domácí a genderově podmíněné násilí:

HRMGSD - Posilování kapacit organizací pracujících s násilnými osobami

Výzva vyhlášena!

Termín přijímání žádostí: 26.10. (12:00) - 2. 2. 2022 (12:00)

Program Řádná správa
MGS* – Podpora zapojení občanů do rozhodovacích procesů a veřejných konzultací

Výzva ukončena 14. 10. 2021!

Program Spravedlnost

Zlepšení služeb pro vězně - otevřená výzva

Malé grantové schéma

Výzva ukončena 31. 5. 2021! 

Výzva ukončena 24. 3. 2021!
Program Vnitřní věci
MGS* - Zvýšení mediální gramotnosti veřejnosti    

Výzva ukončena 1. 7. 2021!

Program Výzkum
Podpora aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Výzva ukončena 27. 2. 2020

Program Vzdělávání
Projekty institucionální spolupráce

Výzva ukončena 19. 2. 2021! 

Výzva vyhlášena!

Termín předkládání žádostí: 15. 10. 2021 - 16. 2. 2022 (15:00 hodin)

Projekty mobilit

Výzva ukončena 10. 2. 2021!

Projekty odborného vzdělávání a přípravy

Výzva ukončena 24. 2. 2021!

Projekty inkluzivního vzdělání

Výzva ukončena 3. 3. 2021! 

Program Zdraví
Prevence duševního onemocnění u dětí

Výzva ukončena 31. 7. 2020!

Prevence přenosných a nepřenosných onemocnění

Výzva ukončena 30. 9. 2020!

MGS* - posílení role pacientů a pacientských organizací

Výzva ukončena 14. 6. 2021!

MGS* - Prevence duševního onemocnění u dětí

Výzva ukončena 31. 5. 2021!

 

MGS* – Podpora a péče o pacienty s demencí

Výzva ukončena 7. 6. 2021!

Program Životní prostředí
Zlepšení stavu životního prostředí v ekosystémech

Výzva ukončena 11.6.2021!

Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší

Výzva ukončena 30. 9. 2020! 

 2. čtvrtletí 2022
Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu vod

Výzva ukončena 11. 6. 2021!

 1. čtvrtletí 2022
Změny klimatu, zmírňování jejich vlivu a přizpůsobování se těmto změnám

Výzva ukončena 30. 10. 2020!

 2. čtvrtletí 2022
MGS* - Zlepšení stavu životního prostředí v ekosystémech

Výzva ukončena 30.11.2020!

MGS* - Snižování negativního vlivu lidské činnosti na kvalitu ovzduší 1. čtvrtletí 2022
MGS* - Změny klimatu, zmírňování jejich vlivu a přizpůsobování se těmto změnám

Výzva ukončena 15. 3. 2020!

MGS* - průřez všemi oblastmi

Výzva ukončena 15. 2. 2021!

*MGS - Malé grantové schéma