Zvolte si oblast:

Tři pilíře bezpečí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 2. 2. 2015
  • Doplněn popis projektu

Projekt
KrajHlavní město Praha
Název programuCZ12 - Dejme (že)nám šanci
Název projektuTři pilíře bezpečí
Číslo projektu512
Příjemce

ACORUS, o.s.

www.acorus.cz

Popis projektu

Děti jsou až v 90 % případů svědky domácího násilí. Tyto děti jsou ohrožené syndromem CAN, přesto pro ně neexistují dobře dostupné specializované služby, ani způsoby práce, které by jim pomohly vyrovnat se s důsledky domácího násilí. Dítě je často i po rozchodu rodičů nadále poškozováno jejich konfliktem a necitlivými intervencemi institucí. Cílem projektu je vybudovat inovativní systém práce s celou rodinou ohroženou domácím násilím, který bude chránit zájem dítěte, poskytovat ohroženým dětem a jejich rodinám komplexní a citlivou pomoc a přispěje tak ke snížení výskytu domácího násilí. Principem je oddělená práce s původcem domácího násilí, osobou ohroženou a dítětem jako svědkem domácího (tři pilíře). Tyto tři pilíře vytvoří pro dítě bezpečný most v bouři rozchodu rodičů v důsledku domácího násilí. Pro dosažení těchto cílů otevřeme v Praze centrum komplexní pomoci pro děti ohrožené domácím násilím, zpracujeme odborné a metodologické materiály a iniciujeme vznik odborné platformy. V partnerství s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí vznikne studie o vlivu domácího násilí na psychosociální vývoj dítěte. Projekt bude informačně podpořen kampaní „Co je doma normální“ zacílenou i na ohrožené děti.

Schválený grant

6 417 730 CZK

Doba realizace projektuDatum zahájení: 1.1.2015, Datum ukončení: 30.4.2016