Zvolte si oblast:

Přehled schválených projektů - Program Životní prostředí

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 23. 3. 2023

  • Výzva Tromso
  • Výzva Rondane
  • Výzva Bergen
  • Výzva Oslo
  • Výzva Trondheim 
  • Výzva Alesund
Přehled schválených projektů - Program Životní prostředí
TROMSO
Pořadí Název projektu Realizátor projektu Schválený grant (Kč)
1 Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší Moravskoslezský kraj 17 680 538,72
2 Vliv dopravy na znečištění ovzduší v rámci trasy TEN-T Ústí nad Labem – Mělník – Zdiby Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 11 068 571,90
3 i-AIRP's Identifikace příčin znečišťování ovzduší na českopolské hranici Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 15 104 116,80
4 Mediální vzdělávání prostřednictvím knihoven Ascend s.r.o. 5 211 279,00
5 Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna Masarykova univerzita 16 554 659,41
6 Detailní monitoring polycyklických aromatických uhlovodíků v návaznosti na zpřesnění PZKO zóny Jihovýchod CZ06Z 2020+ Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 9 900 000,00

 

Přehled schválených projektů - Program Životní prostředí
RONDANE
Pořadí Název projektu Realizátor projektu Schválený grant (Kč)
1 Podpora ohrožených hadcových druhů a perialpidských borů v lesích na Borovsku - implementace nových postupů, vývoj metodiky, osvěta ZO ČSOP Vlašim 4 671 644, 48
2 Kosteliska - obnova nivních biotopů Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka 3 745 636,20
3 Centrální ptačník a okrajové tůně na Josefovských loukách Česká společnost ornitologická 3 680 585,00
4 Obnova lučních biotopů v Libereckém kraji se zaměřením na podporu biodiverzity vybraných druhů rostlin z červených seznamů ČR - 2021-2023 Čmelák - Společnost přátel přírody z.s. 5 200 000,00
5 Ochrana dudka chocholatého na jižní Moravě Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace 381 181,49
6 Obnova sekundárních trávníků a vřesovišť jako ohrožených biotopů a stanovišť ohrožených druhů rostlin a živočichů v ORP Litomyšl Město Litomyšl 2 139 575,62
7 Podpora biodiverzity stepních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků Český svaz ochránců přírody 3 010 229,10
8 Bezpečná hnízdiště pro raroha velkého v zemědělské krajině v ČR Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace 1 026 304,37
9 Realizace opatření ke zlepšení stavu biotopu druhů z Červených seznamů v oblasti středního Pojihlaví Pozemkový spolek Koniklec 4 806 994,50
10 Podpora biodiverzity mokřadních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků Český svaz ochránců přírody 2 928 094,70
11 Podpora biodiverzity lesních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků Český svaz ochránců přírody 1 076 787,00
12 Revitalizace cenných přírodních lokalit v k.ú. Roztoky, Žalov a Únětice Jestřábník, spolek pro ochranu přírody a krajiny 516 753,00
13 Berounské stepi Berounská zeleň z.s. 815 318,99
14 Ochrana a hnízdní podpora sovy pálené (Tyto alba) ve středních, severních a jižních Čechách TYTO, z.s. 3 352 500,00
15 Cílená podpora ohrožených druhů motýlů založená na kombinaci flexibilního managementu biotopů a vyhodnocování detailních biologických dat Česká zemědělská univerzita v Praze 5 103 356,40
16 Nové mokřady a tůně jako místa pro biodiverzitu v Libereckém kraji 2021 - 2024 Institut pro udržitelný rozvoj o.p.s. 5 200 000,00
17 Ochrana a hnízdní podpora sovy pálené (Tyto alba) na jižní Moravě TYTO, z.s. 2 993 544,00
18 Podpora výskytu tisu červeného v Libereckém kraji Čmelák - Společnost přátel přírody z.s. 2 732 884,91
19 Management biotopů s výskytem tetřívka obecného v oblasti Doupovské hory Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. 4 489 151,40
20 Zachraňme sýčka Česká společnost ornitologická 4 465 927,25
21 Hartecká stezka - rozšíření populace silně ohrožených obojživelníků a plazů Společnost pro zachování a obnovu biodiverzity, z.ú 432 450,00
22 Podpora ohrožených druhů epifytických lišejníků v ovocných výsadbách Český svaz ochránců přírody 3 517 308,00

 

Přehled schválených projektů - Program Životní prostředí
Bergen
Pořadí Název projektu Realizátor projektu Schválený grant (Kč)
1 ADAPTAN II - Integrované přístupy adaptace krajiny Moravskoslezského kraje na změnu klimatu Vysoké učení technické v Brně 24 063 339,60
2 Budování zelené infrastruktury v Ostravě -Radvanicích a Bartovicích – etapa B Statutární město Ostrava 10 638 706,74
3 Obnova stromořadí v chodníku ulice Jahnova, Pardubice Statutární město Pardubice 7 782 883,70
4 REPLACE - Zeleň místo betonu Statutární město Ostrava 22 496 301,39
5 Lepší města pro život - vybrané adaptační projekty a sdílení zkušeností Statutární město Opava 26 000 000,00
6 Náves Heřmanice, ulice k Návsi Statutární město Ostrava 11 647 878,66
7 Implementace Regionální strategie adaptačních opatření Pardubického kraje (ReSAO) Institut environmentálních výzkumů a aplikací, zapsaný ústav 23 221 675,80
8 Revitalizace brownfieldu park U Vody Městská část Praha 7 20 967 316,20
9 Příměstský park jako nástroj pro snižování dopadů klimatické změny Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy 10 737 523,80

 

Přehled schválených projektů - Program Životní prostředí
Oslo
Pořadí Název projektu Realizátor projektu Schválený grant (Kč)
1 Adaptační strategie města Přerov na změnu klimatu pro období 2021-2030 Statutární město Přerov 450 000
2 Adaptační strategie města Litovel na změny klimatu Město Litovel 392 040
3 Adaptační strategie Regionu Podluží na klimatickou změnu Region Podluží 387 450
4 Adaptační strategie Mikroregionu Kostelecko na klimatickou změnu Mikroregion Kostelecko 398 700
5 Adaptační strategie obcí Moravany, Ostopovice a Nebovidy na klimatickou změnu Obec Moravany 314 996,50
6 Adaptační a mitigační strategie města Olomouce Statutární město Olomouc 1 259 550
7 Adaptační strategie obce Březina na změnu klimatu Obec Březina 206 990,57
8 Adaptační strategie Dobrovolného svazku obcí Čistý jihovýchod na změny klimatu DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ ČISTÝ JIHOVÝCHOD 505 800
9 Adaptační strategie statutárního města Frýdek-Místek Statutární město Frýdek-Místek 816 968
10 Klima-adaptační strategie pro území MAS Via rustica Národní ústav pro integrovanou krajinu, z.ú. 1 170 000
11 Adaptační strategie na změnu klimatu města Havířova Statutární město Havířov 1 170 000
12 Adaptační strategie Olomouckého kraje na dopady změny klimatu Olomoucký kraj 1 299 558
13 Adaptační strategie pro statuární město Mladá Boleslav Statutární město Mladá Boleslav 1 086 750
14 Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu Kuřimska Město Kuřim 1 190 250
15 Adaptační strategie pro Slavkov u Brna Město Slavkov u Brna 1 086 748,58
16 Adaptační strategie pro Liberec Statutární město Liberec 1 242 000
17 Adaptační strategie na změnu klimatu statutárního města Karviné Statutární město Karviná 1 242 000
18 Adaptační strategie města Vsetín Město Vsetín 706 761
19 Adaptační strategie pro Statutární město Hradec Králové Statutární město Hradec Králové 1 242 000
20 Adaptační strategie přizpůsobení se změnám klimatu města Týnce nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou 596 772
21 Tvorba Adaptační strategie pro lesy Mendelovy univerzity v Brně Mendelova univerzita v Brně 693 000
22 Adaptační strategie na změny klimatu pro město Mělník Město Mělník 993 600
23 Tvorba adaptační strategie ve městě Úštěk Město Úštěk 1 152 738
24 Změna klimatu - Adaptační strategie obce Domanín Obec Domanín 424 710
25 Adaptační strategie statutárního města Jihlavy Statutární město Jihlava 1 299 996
26 Adaptační strategie Dub nad Moravou Městys Dub nad Moravou 1 080 000
27 Adaptační strategie přizpůsobení se změnám klimatu pro území MAS Podlipansko, o.p.s. MAS Podlipansko 1 296 992
28 Adaptační strategie ke klimatickým změnám na Praze 12 Městská část Praha 12 274 428,00
29 Adaptační strategie prioritních oblastí Pardubického kraje - východ Institut environmentálních výzkumů a aplikací, zapsaný ústav 1 047 944,56
30 Adaptační strategie na klimatickou změnu pro město Šlapanice Město Šlapanice 1 190 250,00
31 Adaptační strategie města Vysoké Mýto Město Vysoké Mýto 474 967,22
32 Adaptace města na změnu klimatu - strategie efektivního hospodaření s vodou Statutární město České Budějovice 899 999,68
33 Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička Město Polička 982 277,99
34 Adaptační strategie na změnu klimatu ve městě Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí 876 645,00
35 Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I - Adaptační strategie na klimatickou změnu, část povodí Stěnavy a Adaptační strategie na klimatickou změnu, povodí Dunajky Pro rozvoj Broumovska o.p.s. 1 260 000,00
36 Adaptační strategie pro DSO Severovýchod - Kyjovsko Národní centrum energetických úspor, z.s. 1 165 500,00
37 Adaptační strategie LČR s.p. na změnu klimatu do roku 2030 Lesy České republiky, s.p. 1 170 000,00
38 Adaptační strategie pro Šebrov-Kateřina Obec Šebrov - Kateřina 357 075,00
39 Adaptační strategie pro Vranov Obec Vranov 362 250,00
40 Adaptační strategie pro obec Lelekovice Obec Lelekovice 403 650,00

 

Přehled schválených projektů - Program Životní prostředí
Trondheim 
Pořadí Název projektu Realizátor projektu Schválený grant (Kč)
1 Decentralizované odstraňování mikropolutantů z infekčních nemocničních odpadních vod Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 19 634 758
2 Pokročilé oxidační procesy (AOP) Moravský Beroun Město Moravský Beroun 7 537 354
3 Snížení znečištění povrchových vod farmaceutickými látkami v biologicky vyčištěných odpadních vodách PRO-AQUA CZ, s.r.o. 7 594 538
4 CarbonCLEAN® Projekt demonstračního poloprovozu odstraňování farmak z odpadních vod AIVOTEC s.r.o. 4 424 248
5 Validační testování pokročilých oxidační procesů za účelem odstranění léčiv z odtoku ČOV Vysoké učení technické v Brně 10 602 762
6 Inovativní sorbenty na bázi uhlíku jako účinný způsob dočišťování odpadních vod Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 15 758 675

 

PŘEHLED SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ - PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Alesund 
Pořadí  Název projektu Realizátor projektu Schválený grant
1 Doplňkové laboratorní vybavení pro monitoring organických mikropolutantů v povrchových vodách Povodí Labe, státní podnik 16 575 000
2 Analytické metody pro identifikaci nových prioritních polutantů ve vodním prostředí Povodí Moravy, s.p. Povodí Moravy, státní podnik 14 290 200
3 Pořízení laboratorní analytické techniky pro analýzu mikropolutantů ve vzorcích vod Povodí Vltavy, státní podnik 14 611 500