Zvolte si oblast:

Adaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Pardubický kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuAdaptační strategie na změnu klimatu pro město Polička
Číslo projektu3194100025
Realizátor projektu

Město Polička

Status

V realizaci od 12/2020

Schválený grant

982 277,99 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je vytvořit adaptační strategii pro město Polička, která bude brát v potaz všechny rizikové faktory změny klimatu pro toto město. Součástí projektu je vytvoření akčního plánu s návrhy vhodných opatření investičního i neinvestičního typu.