Zvolte si oblast:

Adaptační a mitigační strategie města Olomouce

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 30. 1. 2023
  • Doplnění informací

Projekt
Kraj Olomoucký kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuAdaptační a mitigační strategie města Olomouce
Číslo projektu3194100012
Realizátor projektu

Statutární město Olomouc

Status

V realizaci od 09/2020

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 399 500 Kč

Schválený grant

1 259 550,00 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je vytvořit adaptační strategii pro město Olomouc, která bude brát v potaz všechny rizikové faktory změny klimatu pro toto město. Součástí projektu je vytvoření akčního plánu s návrhy vhodných opatření investičního i neinvestičního typu.