Zvolte si oblast:

REPLACE - Zeleň místo betonu

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Moravskoslezský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuREPLACE - Zeleň místo betonu
Internetové stránky projektu

https://fajnova.cz/projekt/replace-zelen-misto-betonu/

Číslo projektu3204200009
Realizátor projektu

Statutární město Ostrava

Partner projektu z ČR

Příspěvková organizace Technické služby Ostrava – Jih

Celkové způsobilé výdaje projektu

24 995 890,45 Kč

Schválený grant

22 496 301,39 Kč

Cílem projektu je v návaznosti na prioritu Zdravé město, zakotvenou ve Strategickém plánu, přispět skrze realizované aktivity ke zmírnění dopadu klimatické změny a k ozdravení životního prostředí. Realizací projektu bude v Ostravě-Jih vytvořen přírodě bližší a k lidem přívětivější, funkční abezpečnější veřejný prostor sídlišť a hlavního dopravního terminálu obvodu