Zvolte si oblast:

Management biotopů s výskytem tetřívka obecného v oblasti Doupovské hory

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Středočeský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuManagement biotopů s výskytem tetřívka obecného v oblasti Doupovské hory
Číslo projektu3201200001
Realizátor projektu

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Partner projektu z ČR

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Status

V realizaci od 04/2021

Celkové způsobilé výdaje projektu

4 987 946 Kč

Schválený grant

4 489 151,40 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je podpora a stabilizace zbytkové populace tetřívka v zájmové oblasti Doupovských hor.

Podpora bude realizována prostřednictvím mozaikovitého otevření zarůstajících biotopů. Tímto managementovým opatřením, které bude zaměřeno na odstranění sukcesní vegetace, vzniknou otevřené plochy vhodné pro tok a hnízdění tetřívka. Odstraněním sukcesní vegetace budou zároveň omezena stanovistě vhodná pro predátory hnízd a dospělých jedinců tetřívka (zejména liška obecná, kuna skalní či prase divoké).