Zvolte si oblast:

Adaptační strategie pro Vranov

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Jihomoravský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuAdaptační strategie pro Vranov
Internetové stránky projektu

https://www.vranov.cz/urad/adaptacni-strategie-pro-vranov/

Číslo projektu3194100007
Realizátor projektu

Obec Vranov

Status

V realizaci od 12/2020

Popis projektu

Cílem projektu je vytvřit adaptační strategii pro obec Vranov a snižovat tak negativní dopady změny klimatu na místní obyvatele. Součástí tvorby dokumentu bude detailní analýza rizik na tomto území, na základě které bude vytvořen soubor vhodných opatření.

Celkové způsobilé výdaje projektu

402 500 Kč

Schválený grant

362 250,00 Kč (90 %)