Zvolte si oblast:

Změna klimatu - Adaptační strategie obce Domanín

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Jihočeský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuZměna klimatu - Adaptační strategie obce Domanín
Číslo projektu3194100036
Realizátor projektu

Obec Domanín

Partner projektu z ČR

ENKI, o.p.s.

Status

V realizaci od 09/2020

Celkové způsobilé výdaje projektu

471 900,00 Kč

Schválený grant

424 710,00 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je vývoj adaptační strategie pro vesnici Domanín v Jihočeském kraji. Strategie bude odrážet potřeby všech zainteresovaných stran, které jsou v posledních letech ovlivňovány negativními dopady změny klimatu, které v posledních letech intenzivně pociťujeme také v České republice.