Zvolte si oblast:

Adaptační strategie přizpůsobení se změnám klimatu města Týnce nad Sázavou

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Středočeský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuAdaptační strategie přizpůsobení se změnám klimatu města Týnce nad Sázavou
Číslo projektu3194100002
Realizátor projektu

Město Týnec nad Sázavou

Partner projektu z ČR

České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební

Status

V realizaci od 09/2020

Celkové způsobilé výdaje projektu

663 080 Kč

Schválený grant

596 772,02 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je vytvoření adaptační strategie pro město Týnec nad Sázavou. Strategie se zaměří primárně na téma efektivího nakládání s povrchovými vodami na území města.