Zvolte si oblast:

Adaptace města na změnu klimatu - strategie efektivního hospodaření s vodou

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Jihočeský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuAdaptace města na změnu klimatu - strategie efektivního hospodaření s vodou
Číslo projektu3194100030
Realizátor projektu

Statutární město České Budějovice

Status

V realizaci od 12/2020

Celkové způsobilé výdaje projektu

999 999,64 Kč

Schválený grant

899 999,68 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je vytvoření adaptační strategie pro město České Budějovice se zvláštním zaměřením na problematiku hospodaření s vodními zdroji. Adaptační strategie stanoví vhodná opatření na ochranu životního prostředí a městské ekologie.