Zvolte si oblast:

Adaptace na klimatickou změnu Broumovsko I - Adaptační strategie na klimatickou změnu, část povodí Stěnavy a Adaptační strategie na klimatickou změnu, povodí Dunajky

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Královehradecký kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuAdaptace na klimatickou změnu Broumovsko I - Adaptační strategie na klimatickou změnu, část povodí Stěnavy a Adaptační strategie na klimatickou změnu, povodí Dunajky
Internetové stránky projektu

https://srrb.broumovsko.cz/projekty/adaptace-na-klimatickou-zmenu-broumovsko-i

Číslo projektu3194100044
Status

V realizaci od 12/2020

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 400 000,00 Kč

Schválený grant

1 260 000,00 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je vytvoření adaptační strategie pro Broumovsko. Obce Žďár nad Metují, Policie nad Metují, Broumov, Otovice, Martínkovice a Bukovice v CHKO Broumovsko se vzhledem k závažnosti problému změny klimatu a jeho dopadů rozhodly pro systematické a společné řešení jejich přizpůsobení se této změně. Prostřednictvím místní nevládní organizace Pro rozvoj Broumovska plánují vyvinout adaptační strategie zaměřené na dvě souvislé oblasti, jmenovitě povodí Stěnavského potoka a potoka Dunajka.