Zvolte si oblast:

Krajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Aktualizováno 25. 10. 2022
  • Korekce výše grantu
  • Doplnění realizátora projektu do anotace

Projekt
Kraj Moravskoslezský kraj
Název projektuKrajský akční plán pro oblast ochrany ovzduší
Internetové stránky projektu

https://www.msk.cz/cs/temata/zivotni_prostredi/krajsky-akcni-plan-pro-oblast-ochrany-ovzdusi---kapooo-10409/

Číslo projektu3202100003
Realizátor projektu

Moravskoslezský kraj

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR
  • Státní zdravotní ústav, příspěvková organizace
  • Ekotoxa s.r.o.
  • Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
  • Český hydrometeorologický ústav, příspěvková organizace 
     
Status

Předpokládaná doba realizace: 5/2021 – 4/2024

Popis projektu

Moravskoslezský kraj hledá opatření na zlepšení kvality ovzduší 


Cílem projektu je provést podrobné měření znečištění ovzduší v Moravskoslezském kraji a identifikovat jednotlivé skupiny zdrojů tohoto znečištění. S pomocí analýzy aktuálních i historických řad měření kvality ovzduší následně dojde k vytvoření návrhu vhodných opatření v novém akčním plánu. 
 

Celkové způsobilé výdaje projektu

 17 680 538,72 Kč

Schválený grant

 17 680 538,72 Kč (100 %)