Zvolte si oblast:

Identifikace hlavních příčin znečištění ovzduší v Severočeské hnědouhelné pánvi

odbor 58 - Mezinárodní vztahy
odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Vydáno

Projekt
Kraj Ústecký kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuIdentifikace hlavních příčin znečištění ovzduší v Severočeské hnědouhelné pánvi
Internetové stránky projektu

https://www.ascend.cz/cz/nase-projekty/

Číslo projektu3202100006
Realizátor projektu

Ascend s.r.o.

Partner projektu z donorského státu

N/A

Partner projektu z ČR

N/A

Status

Předpokládaná doba realizace: 2/2021–12/2023

Popis projektu

Projekt sleduje znečištění ovzduší v Severočeské uhelné pánvi 


Cílem projektu je identifikace původu znečištění ovzduší suspendovanými částicemi v Severočeské uhelné pánvi a omezení vlivu původců znečištění ovzduší prostřednictvím přijetí vhodných opatření. Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím krátkodobých měření, chemické analýzy částic a využití nových interpretačních nástrojů pro popis distribuce znečištění ovzduší (např. OPEN AIR).


Projekt bude mít dva výstupy: 1/ Zprávu obsahující analýzu zjištěných dat o úrovni znečištění ovzduší a 2/ Akční plán Severočeských dolů a.s. pro Lom Bílina.
 

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 899 891,26 Kč

Schválený grant

5 211 279 Kč (88 %)