Zvolte si oblast:

Ochrana a hnízdní podpora sovy pálené (Tyto alba) na jižní Moravě

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Jihomoravský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuOchrana a hnízdní podpora sovy pálené (Tyto alba) na jižní Moravě
Číslo projektu3201200008
Realizátor projektu

TYTO, z.s.

Partner projektu z ČR

ZO ČSOP Břeclav

Status

V realizaci od 04/2021

Celkové způsobilé výdaje projektu

3 326 160 Kč

Schválený grant

2 993 544 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je zachování, posílení a stabilizace populace kriticky ohrožené sovy pálené v cílovém regionu.

A to formou aktivní hnízdní podpory její populace, realizací managementových opatření projektu včetně monitoringu lokalit a akustického monitoringu, s důrazem na edukační aktivity mezi cílovými skupinami projektu a na eliminaci mortalitních faktorů sovy pálené (nebezpečných technických pastí na hnízdištích).