Zvolte si oblast:

Adaptační strategie na změny klimatu pro město Mělník

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Středočeský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuAdaptační strategie na změny klimatu pro město Mělník
Číslo projektu3194100024
Realizátor projektu

Město Mělník

Status

V realizaci od 09/2020

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 104 000 Kč

Schválený grant

993 600,00 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je vytvoření adaptační strategie pro město Mělník a snížení negativních dopadů změny klimatu na místní obyvatele. Výstupy získané při analýze území a zpracování adaptační strategie budou použity v dalších koncepčních a strategických dokumentech města.