Zvolte si oblast:

Adaptační strategie ke klimatickým změnám na Praze 12

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název projektuAdaptační strategie ke klimatickým změnám na Praze 12
Číslo projektu3194100027
Realizátor projektu

Městská část Praha 12

Status

V realizaci od 09/2020

Celkové způsobilé výdaje projektu

304 920 Kč

Schválený grant

274 428,00 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je vytvoření adaptační strategie pro městskou část Praha 12, která bude spojena se zastřešujícím dokumentem Strategický rozvojový plán. Cílem projektu je přispět k analýze území a najít širokou škálu opatření, která budou odpovídajícím způsobem odrážet změnu klimatu na úrovni hlavního města a přispívat ke zlepšení současné životní úrovně obyvatelstva