Zvolte si oblast:

Berounské stepi

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Středočeský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuBerounské stepi
Číslo projektu321200021
Realizátor projektu

Berounská zeleň z.s.

Status

V realizaci od 04/2021

Celkové způsobilé výdaje projektu

905 909, 98 Kč

Schválený grant

815 318,99 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je aplikovat popsaná opatření, aby došlo k zlepšení podmínek biotopu a zároveň podpoře ohrožených druhů.

Dopad opatření bude pravidelně monitorován. Dále je cílem informovat veřejnost a zapojit obyvatele jako dobrovolníky do konkrétních aktivit. Projekt usiluje o zapojení studentů, a to formou vzdělávacích aktivit, i prostřednictvím dobrovolnických prací.