Zvolte si oblast:

Nové mokřady a tůně jako místa pro biodiverzitu v Libereckém kraji 2021 - 2024

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Liberecký kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuNové mokřady a tůně jako místa pro biodiverzitu v Libereckém kraji 2021 - 2024
Číslo projektu3201200019
Realizátor projektu

Institut pro udržitelný rozvoj o.p.s.

Partner projektu z ČR

Čmelák - Společnost přátel přírody z.s.

Status

V realizaci od 04/2022

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 777 777 Kč

Schválený grant

5 200 000 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Hlavním cílem je vytvořit 77 nových tůní o celkové rozloze cca 15 500 m2 na 5 předem vybraných lokalitách, včetně doprovodných opatření pro podporu biodiverztiy.

Zároveň chceme připravit podklady pro vznik dalších min. 5 podobných lokalit v dalších částech kraje, ve spolupráci s obcemi a soukromými vlastníky dalších vhodných pozemků. Pro pokračování aktivit i po skončení projektu je nutné zajistit další financování, jednat se samosprávami i dalšími vlastníky a pracovat na osvětě veřejnosti.