Zvolte si oblast:

Podpora biodiverzity stepních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Celostátní působnost
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuPodpora biodiverzity stepních lokalit prostřednictvím pozemkových spolků
Číslo projektu3201200014
Realizátor projektu

Český svaz ochránců přírody

Partner projektu z ČR

Český svaz ochránců přírody Arion,

ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice,

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

Status

V realizaci od 04/2021

Celkové způsobilé výdaje projektu

3 344 699 Kč

Schválený grant

3 010 229,10 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je na 12 "stepních" lokalitách v péči pozemkových spolků zajistit optimální podmínky pro přežití vzácných druhů rostlin a živočichů.

Cestou k tomu je soubor opatření, zahrnující zejména údržbu či obnovu bezlesí a řídkých prosvětlených porostů dřevin.