Zvolte si oblast:

Snížení znečištění povrchových vod farmaceutickými látkami v biologicky vyčištěných odpadních vodách

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Středočeský kraj, Liberecký kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuSnížení znečištění povrchových vod farmaceutickými látkami v biologicky vyčištěných odpadních vodách
Číslo projektu3213200013
Partner projektu z donorského státu

PRO-AQUA CZ, s.r.o.

Partner projektu z ČR

Technická univerzita v Liberci

Status

V realizaci od 03/2022

Celkové způsobilé výdaje projektu

9 927 500,00 Kč

Schválený grant

7 594 537,50 Kč

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je dosáhnout významného zlepšení v oblasti zátěže povrchových vod farmaceutickými látkami, ale i jinými mikropolutanty a zefektivnit dočištění biologicky konvenčně vyčištěných odpadních vod. Konkrétně bude optimalizována a verifikována technologie odstraňování farmak z odpadních vod založená na nové metodě kombinující modifikovaný AOP proces pracující se speciálně vyvinutým katalyzátorem Fentonovy reakce a dočištění na MBBR biologické technologii (původní norské technologii) vybavené speciálními kompozitními / nanovlákennými nosiči biomasy. Technologie bude kombinována se separací nerozpuštěného znečištění MBR či jiným procesem a sorpční koncovou technologií. V rámci projektu bude pilotně verifikována na dvou lokalitách municipálních ČOV a jedné ČOV pro komerční zónu jednotka terciárního / kvartérního čištění „Pharmaceutics-Endocrine Disruptor Removal Objective“ (PEDRO). Cílem projektu je rovněž akcelerovat aplikaci vysoce efektivních a pokročilých technologií odstraňování farmak do oblasti vodního hospodářství a eliminovat vliv nežádoucích polutantů na vodní ekosystémy.