Zvolte si oblast:

Adaptační strategie statutárního města Frýdek-Místek

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Moravskoslezský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuAdaptační strategie statutárního města Frýdek-Místek
Internetové stránky projektu

https://www.frydekmistek.cz/magistrat/projekty/norske-fondy/adaptacni-strategie-statutarniho-mesta-frydek-mistek/

Číslo projektu3194100010
Realizátor projektu

Statutární město Frýdek-Místek

Status

V realizaci od 09/2020

Popis projektu

Cílem projektu je vytvořit adaptační strategii pro statutární město Frýdek-Místek, která bude brát v potaz všechny rizikové faktory změny klimatu pro toto město. Součástí projektu je vytvoření akčního plánu s návrhy vhodných opatření investičního i neinvestičního typu.

Celkové způsobilé výdaje projektu

907 742 Kč 

Schválený grant

816 967,80 Kč (90 %)