Zvolte si oblast:

Kalendář

Kalendář akcí a termínů souvisejících s tematikou EHP a Norských fondů.

ilustrace

Program Zdraví, Seminář pro žadatele (Regionální centrum Olomouc)

Program Zdraví, Seminář pro žadatele (Ministerstvo zdravotnictví, Praha)

Program Zdraví, Seminář pro žadatele (Ministerstvo zdravotnictví, Praha)

Seminář pro žadatele – Kulturní dědictví

Seminář určený žadatelům ve vyhlášené výzvě na revitalizaci movitého a nemovitého kulturního dědictví proběhne 15. 1. 2020 v Praze (Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 1 - Konírna). Z kapacitních důvodů byla registrace na seminář již uzavřena.

Seminář určený žadatelům ve vyhlášených výzvách zaměřených na současné umění, uměleckou a kulturní kritiku a posilování kapacit

Seminář určený žadatelům ve vyhlášených výzvách zaměřených na současné umění, uměleckou a kulturní kritiku a posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem proběhne 16. 1. 2020 v Praze (Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1 - Konírna). Kapacita naplněna.

-

Úvodní konference a Matchmaking KAPPA

Technologická agentura ČR (TA ČR), zprostředkovatel výzkumného Programu KAPPA, financovaného z Fondů EHP a Norska, zve zástupce podniků a výzkumných organizací na Úvodní konferenci a Matchmaking KAPPA.

Akce se koná ve dnech 25. – 26. listopadu 2019  v prostorách TA ČR (Evropská 1692/37, Praha 6).

Seminář TA ČR pro podniky

Seminář o možnostech podpory v rámci programu KAPPA, který je financovaný fondy EHP a Norska. Seminář je zaměřen především na malé a střední podniky. Uskuteční se 31. října od 17h v pražském Operu (Salvátorská 931/8). Na seminář plynule naváže Fuck Up Night: Future Special, kam budou mít všichni účastníci semináře vstup zdarma.

-

Kontakní seminář programu "Vzdělávání"

Dům zahraniční spolupráce (DZS), zprostředkovatel českého programu Vzdělávání financovaného z Fondů EHP 2014-2021, zve zástupce českých škol na kontaktní seminář, který se koná dne 22.-24. října 2019 a jehož cílem je posílit spolupráci s institucemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Kulturní seminář v oblasti kulturního dědictví

V pondělí 27. května 2019 pořádá Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci s the Norwegian Directorate for Cultural Heritage kontaktní seminář v oblasti kulturního dědictví v programu Kultura. Seminář se bude konat v Národním technickém muzeu v Praze, Kostelní 42, Praha 7.

Zahajovací konference programu Kultura

Dne 28. 5. 2019 proběhne v podzemí bývalého Domu uměleckého průmyslu (DUP 39), prostorech Divadla X10 (Charvátova 10/39, Praha 1) Zahajovací konference programu Kultura podpořeného Fondy EHP 2014 - 2021.