Zvolte si oblast:

Kalendář

Kalendář akcí a termínů souvisejících s tematikou EHP a Norských fondů.

ilustrace

Program Zdraví: Seminář pro žadatele o grant na projekty malého grantového schématu

Gender a Česko: Genderová rovnost z pohledu mladé generace (online seminář)

Program Zdraví, Seminář pro žadatele (Regionální centrum Olomouc)

Program Zdraví, Seminář pro žadatele (Ministerstvo zdravotnictví, Praha)

Program Zdraví, Seminář pro žadatele (Ministerstvo zdravotnictví, Praha)

Seminář pro žadatele – Kulturní dědictví

Seminář určený žadatelům ve vyhlášené výzvě na revitalizaci movitého a nemovitého kulturního dědictví proběhne 15. 1. 2020 v Praze (Ministerstvo kultury, Maltézské nám. 1 - Konírna). Z kapacitních důvodů byla registrace na seminář již uzavřena.

Seminář určený žadatelům ve vyhlášených výzvách zaměřených na současné umění, uměleckou a kulturní kritiku a posilování kapacit

Seminář určený žadatelům ve vyhlášených výzvách zaměřených na současné umění, uměleckou a kulturní kritiku a posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem proběhne 16. 1. 2020 v Praze (Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1 - Konírna). Kapacita naplněna.

-

Úvodní konference a Matchmaking KAPPA

Technologická agentura ČR (TA ČR), zprostředkovatel výzkumného Programu KAPPA, financovaného z Fondů EHP a Norska, zve zástupce podniků a výzkumných organizací na Úvodní konferenci a Matchmaking KAPPA.

Akce se koná ve dnech 25. – 26. listopadu 2019  v prostorách TA ČR (Evropská 1692/37, Praha 6).

Seminář TA ČR pro podniky

Seminář o možnostech podpory v rámci programu KAPPA, který je financovaný fondy EHP a Norska. Seminář je zaměřen především na malé a střední podniky. Uskuteční se 31. října od 17h v pražském Operu (Salvátorská 931/8). Na seminář plynule naváže Fuck Up Night: Future Special, kam budou mít všichni účastníci semináře vstup zdarma.

-

Kontakní seminář programu "Vzdělávání"

Dům zahraniční spolupráce (DZS), zprostředkovatel českého programu Vzdělávání financovaného z Fondů EHP 2014-2021, zve zástupce českých škol na kontaktní seminář, který se koná dne 22.-24. října 2019 a jehož cílem je posílit spolupráci s institucemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.