Základní dokumenty

Přehled Memorand, Nařízení a jednotných prováděcích pravidel pro všechny státy přijímací finanční podporu EHP a Norských fondů.

ilustrace

Aktualizováno

Memoranda

Dne 4. září 2017 byla v Anežském klášteře v Praze slavnostně podepsána Memoranda o porozumění pro nové období Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norských fondů mezi Českou republikou a donorskými státy Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem. 

Vydáno

Nařízení

Základním dokumentem pro implementaci EHP a Norských fondů 2014-2021 jsou Nařízení o implementaci Finančního mechanismu EHP a Nařízení o implementaci Finančního mechanismu Norska včetně příloh (Regulation on the implementation of the EEA Financial Mechanism and Regulation on the implementation of the Norwegian Financial Mechanism including Annexes)