Zvolte si oblast:

Pořízení laboratorní analytické techniky pro analýzu mikropolutantů ve vzorcích vod

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Aktualizováno 20. 3. 2023 11:30
  • Opravena výše grantu

Projekt
Kraj Plzeňský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuPořízení laboratorní analytické techniky pro analýzu mikropolutantů ve vzorcích vod
Číslo projektu3223100002
Realizátor projektu

Povodí Vltavy, státní podnik

Status

V realizaci od 12/2022

Schválený grant

14 611 500,00 Kč

Stručné shrnutí projektu: 

Cílem projektu je dosažení závazků vyplývajících z národní a evropské legislativy. Jedná se zejména o oblast prioritních a dalších znečišťujících látek včetně zabezpečení monitoringu kandidátských látek pro seznam látek prioritních podle směrnice 2008/105/ES ve znění směrnice 2013/39/EU, a to při splnění požadavků směrnice 2009/90/EC na kvalitu chemických analýz a monitorování stavu vod. V analytické praxi vodohospodářských laboratoří bude úkol spočívat zejména v zavedení a optimalizaci analytických metod umožňujících stanovení vybraných mikropolutantů a jejich metabolitů, a to v koncentracích na úrovni norem environmentální kvality (NEK), případně v koncentracích těmto limitům co nejbližším, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve výše citovaných dokumentech. Projekt je zaměřen na pořízení vhodných přístrojů a jejich příslušenství pro analýzu mikropolutantů ve vzorcích vod a případně i sedimentů včetně nezbytného souvisejícího laboratorního vybavení.