Zvolte si oblast:

Cílená podpora ohrožených druhů motýlů založená na kombinaci flexibilního managementu biotopů a vyhodnocování detailních biologických dat

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Hlavní město Praha
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuCílená podpora ohrožených druhů motýlů založená na kombinaci flexibilního managementu biotopů a vyhodnocování detailních biologických dat
Číslo projektu3201200003
Realizátor projektu

Česká zemědělská univerzita v Praze

Partner projektu z ČR

Ekocentrum Podhoubí a Ekoškolka Rozárka, mateřská škola z.ú.

RNDr.DI Karel Černý - Gerichtlich beeideter Sachverständiger für Ökologie und Insektenkunde

Status

V realizaci od 04/2021

Celkové způsobilé výdaje projektu

5 670 396 Kč

Schválený grant

5 103 356,40 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je na vybraných lokalitách mimo ZCHÚ pomocí flexibilního managementu rozšířit životní prostor pro 4 cílové druhy denních motýlů dlouhodobě přežívající v komplexu Prokopského údolí a umožnit jejich expanzi do širokého okolí.