Zvolte si oblast:

Adaptační strategie na klimatickou změnu regionu Kuřimska

oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace
oddělení 5804 - Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinace

Vydáno

Projekt
Kraj Jihomoravský kraj
Název programuŽivotní prostředí
Název projektuAdaptační strategie na klimatickou změnu regionu Kuřimska
Číslo projektu3194100022
Realizátor projektu

Město Kuřim

Status

V realizaci od 09/2020

Celkové způsobilé výdaje projektu

1 322 499,68 Kč

Schválený grant

1 190 249,71 Kč (90 %)

Stručné shrnutí projektu:

Cílem projektu je vytvořit adaptační strategii pro region Kuřimska a snížit negativní dopady změny klimatu na místní obyvatele. Součástí vytváření strategie bude detailní analýza rizik pro tuto oblast, na základě které bude navržen soubor efektivních opatření.